(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về giấy phép nghỉ bệnh.
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0912739680     Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 24/10/2020 - 08 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 26/10/2020 - 07 Giờ 33 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang công tác ngành giáo dục. Ngày 1/10/2020 tôi đi khám bệnh và được nhập viện, cho đến ngày 15/10/2020 tôi được ra viện. Vậy tôi phải làm đơn xin phép cho Phòng Giáo dục vào thời điểm nào? và ngày làm đơn cũng là cũng là ngày ký đơn xin phép luôn phải không? (Xin lỗi vì câu hỏi khá ngớ ngẫn, nhưng tôi bị buộc phải làm đơn từ trước ngày 1/10 rồi sau đó đến ngày 15/10 phải làm đơn lại và ký đơn vào trước ngày 1/10). 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 29/10/2020 - 10 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

:Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh trả lời câu hỏi của bạn:

Mỗi đơn vị, trường học đều có xây dựng quy chế, nội quy làm việc. Do đó, trường hợp của bạn nên gặp trực tiếp người quản lý sử dụng lao động để được hướng dẫn cụ thể./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về giấy phép nghỉ bệnh.
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đang công tác ngành giáo dục. Ngày 1/10/2020 tôi đi khám bệnh và được nhập viện, cho đến ngày 15/10/2020 tôi được ra viện. Vậy tôi phải làm đơn xin phép cho Phòng Giáo dục vào thời điểm nào? và ngày làm đơn cũng là cũng là ngày ký đơn xin phép luôn phải không? (Xin lỗi vì câu hỏi khá ngớ ngẫn, nhưng tôi bị buộc phải làm đơn từ trước ngày 1/10 rồi sau đó đến ngày 15/10 phải làm đơn lại và ký đơn vào trước ngày 1/10). 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang công tác ngành giáo dục. Ngày 1/10/2020 tôi đi khám bệnh và được nhập viện, cho đến ngày 15/10/2020 tôi được ra viện. Vậy tôi phải làm đơn xin phép cho Phòng Giáo dục vào thời điểm nào? và ngày làm đơn cũng là cũng là ngày ký đơn xin phép luôn phải không? (Xin lỗi vì câu hỏi khá ngớ ngẫn, nhưng tôi bị buộc phải làm đơn từ trước ngày 1/10 rồi sau đó đến ngày 15/10 phải làm đơn lại và ký đơn vào trước ngày 1/10). 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: