(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đăng ký lưu trú trực tuyến
Người hỏi : Đặng vũ phong     Số điện thoại: 0979809408     Email: dangvuphong0706@gmail.com     Địa chỉ: Ấp suối cao a,xã phước đông
Ngày hỏi: 23/10/2020 - 06 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 23/10/2020 - 07 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi: Hiện tại tôi đang dùng app cổng thông tin,và tôi không tìm thấy nội dung đăng ký lưu trú trực tuyến ,có thể thêm mục này vào cổng thông tin không?
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh     
Thời gian trả lời: 30/10/2020 - 09 Giờ 46 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin chân thành cám ơn câu hỏi của Quý Ông/Bà.  Đối với việc đăng ký lưu trú hiện nay do ngành Công an quản lý, hệ thống chưa tích hợp được vào cổng thông tin chung của tỉnh. Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến và sẽ làm việc với các cơ quan liên quan để tiến tới người dân có thể dễ dàng thực hiện các quy định trên môi trường điện tử.

Trân trọng cảm ơn./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đăng ký lưu trú trực tuyến
 Nội dung câu hỏi: Hiện tại tôi đang dùng app cổng thông tin,và tôi không tìm thấy nội dung đăng ký lưu trú trực tuyến ,có thể thêm mục này vào cổng thông tin không?
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Hiện tại tôi đang dùng app cổng thông tin,và tôi không tìm thấy nội dung đăng ký lưu trú trực tuyến ,có thể thêm mục này vào cổng thông tin không?
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: