(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục làm cchn Y
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại: 0855079997     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/08/2020 - 09 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 24/08/2020 - 09 Giờ 20 phút

Nội dung câu hỏi:

Dạ cho em hỏi thủ tục làm chứng chỉ hành nghề y sĩ ạ. Em xin cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 03/09/2020 - 10 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi đối với Sở Y tế. Qua nghiên cứu câu hỏi của bạn, Sở Y tế phúc đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, ngày 23/11/2009 của Quốc Hội.

- Nghị định  109/2016/NĐ-CP  ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày14/11/2011  của Bộ Y tế về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh và Thông tư 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế, quy định thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh nói chung (đối với thử tục cấp mới) gồm:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

- Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn

- Giấy xác nhận quá trình thực hành

-Giấy chứng nhận sức khỏe đủ để hành nghề

-Phiếu lý lịch tư pháp

-Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị nơi công tác hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

- Hai ảnh màu 4x6 cm trên nền trắng chụp không quá 6 tháng.

Đối với trường hợp bạn là y sĩ: việc xác nhận quá trình thực hành với năng lực chuyên môn là tham gia sơ cứu ban đầu khám chữa bệnh thông thường hoặc điều dưỡng thì phạm vi chuyên môn sẽ được cấp phù hợp với việc xác nhận tức là được cấp phạm vi: tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội  vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ hoặc phạm vi chuyên môn theo quy định  tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Tuy nhiên, để được cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi chuyên môn về điêu dưỡng thì người có văn bằng y sĩ phải có thời gian hành nghề về điều dưỡng ít nhất 12 tháng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 01/01/2012.

Thân ái chào bạn!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục làm cchn Y
 Nội dung câu hỏi:

Dạ cho em hỏi thủ tục làm chứng chỉ hành nghề y sĩ ạ. Em xin cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Dạ cho em hỏi thủ tục làm chứng chỉ hành nghề y sĩ ạ. Em xin cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: