(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỗ trợ học phí đào tạo
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0911849471     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 19/08/2020 - 15 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 19/08/2020 - 15 Giờ 39 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Căn cứ vào thông báo số 1930/TB-SYT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Sở Y Tế về việc hỗ trợ học phí đào tạo năm học 2018-2019 đối với các em được cử đào tạo liên thông Đại học 2015 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch . Tôi xin trình bày như sau:

                Năm 2015, tôi thi đậu  hệ liên thông chính quy từ  y sĩ lên bác sĩ tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh. Năm học 2015 -2016, tôi được hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo từ Dự án Hỗ trợ hệ thống y tế do Quỹ Toàn cầu tài trợ (Giai đoạn 2012-2016).

                Từ năm 2016, tôi được hỗ trợ chi phí đào tạo theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2021.

Trên cơ sở Quyết định thu học phí của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh hàng năm, tôi đóng học phí và nộp hóa đơn thu tiền của nhà trường về Sở Y tế để quyết toán lại. Từ năm 2016 đến năm 2018, Sở Y tế đều quyết toán cho tôi số tiền tương ứng với hóa đơn thu của Nhà trường.

Năm học 2018-2019, căn cứ Quyết định số 4375/TĐHYKPNT ngày 07/11/2018 về việc Ban hành mức học phí hệ ngoài ngân sách năm học 2018-2019 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, theo đó mức thu theo hệ liên thông Bác sĩ Y đa khoa là 50.000.000 đồng/01 sinh viên, tôi đã đóng tiền và mang hóa đơn về nộp cho Sở Y tế từ tháng 03/2019.Tuy nhiên đến ngày 19/5/2020, Sở Y tế có Thông  báo  số 1930/TB-SYT về việc hỗ trợ học phí đào tạo năm học 2018-2019 đối với các đối tượng được cử đào tạo liên thông Đại học năm 2015 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với mức hỗ trợ học phí là 25.960.000 / 01 người, không đúng với hóa đơn học phí mà tôi đã đóng cho Nhà trường.

Chúng tôi đã có thắc mắc và đã liên hệ với SYT từ tháng 05/2020 nhưng mãi chỉ nhận được câu trả lời là chờ xin chỉ thị của UBND tỉnh.

Để đảm bảo quyền lợi của tôi và các bạn học cùng khóa, rất mong Quý cơ quan có thể xem xét lại và giải đáp: Vì sao học phí của năm học 2018-2019 lại không còn được thực hiện đúng với tinh thần của Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh và nếu việc thực hiện chi trả hỗ trợ học phí cho chúng tôi như vậy là đúng thì dựa trên cơ sở nào?

Kính Quý cơ quan xem xét phúc đáp sớm, tôi xin chân thành cảm ơn.

 

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 23/11/2020 - 10 Giờ 08 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế đã tiếp nhận câu hỏi của bạn và đang chuyển đến bộ phận chuyên môn phúc đáp. Sở sẽ phúc đáp thời gian sớm nhất khi nhận được câu trả lời từ phòng chuyên môn.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỗ trợ học phí đào tạo
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Căn cứ vào thông báo số 1930/TB-SYT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Sở Y Tế về việc hỗ trợ học phí đào tạo năm học 2018-2019 đối với các em được cử đào tạo liên thông Đại học 2015 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch . Tôi xin trình bày như sau:

                Năm 2015, tôi thi đậu  hệ liên thông chính quy từ  y sĩ lên bác sĩ tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh. Năm học 2015 -2016, tôi được hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo từ Dự án Hỗ trợ hệ thống y tế do Quỹ Toàn cầu tài trợ (Giai đoạn 2012-2016).

                Từ năm 2016, tôi được hỗ trợ chi phí đào tạo theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2021.

Trên cơ sở Quyết định thu học phí của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh hàng năm, tôi đóng học phí và nộp hóa đơn thu tiền của nhà trường về Sở Y tế để quyết toán lại. Từ năm 2016 đến năm 2018, Sở Y tế đều quyết toán cho tôi số tiền tương ứng với hóa đơn thu của Nhà trường.

Năm học 2018-2019, căn cứ Quyết định số 4375/TĐHYKPNT ngày 07/11/2018 về việc Ban hành mức học phí hệ ngoài ngân sách năm học 2018-2019 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, theo đó mức thu theo hệ liên thông Bác sĩ Y đa khoa là 50.000.000 đồng/01 sinh viên, tôi đã đóng tiền và mang hóa đơn về nộp cho Sở Y tế từ tháng 03/2019.Tuy nhiên đến ngày 19/5/2020, Sở Y tế có Thông  báo  số 1930/TB-SYT về việc hỗ trợ học phí đào tạo năm học 2018-2019 đối với các đối tượng được cử đào tạo liên thông Đại học năm 2015 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với mức hỗ trợ học phí là 25.960.000 / 01 người, không đúng với hóa đơn học phí mà tôi đã đóng cho Nhà trường.

Chúng tôi đã có thắc mắc và đã liên hệ với SYT từ tháng 05/2020 nhưng mãi chỉ nhận được câu trả lời là chờ xin chỉ thị của UBND tỉnh.

Để đảm bảo quyền lợi của tôi và các bạn học cùng khóa, rất mong Quý cơ quan có thể xem xét lại và giải đáp: Vì sao học phí của năm học 2018-2019 lại không còn được thực hiện đúng với tinh thần của Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh và nếu việc thực hiện chi trả hỗ trợ học phí cho chúng tôi như vậy là đúng thì dựa trên cơ sở nào?

Kính Quý cơ quan xem xét phúc đáp sớm, tôi xin chân thành cảm ơn.

 

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Căn cứ vào thông báo số 1930/TB-SYT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Sở Y Tế về việc hỗ trợ học phí đào tạo năm học 2018-2019 đối với các em được cử đào tạo liên thông Đại học 2015 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch . Tôi xin trình bày như sau:

                Năm 2015, tôi thi đậu  hệ liên thông chính quy từ  y sĩ lên bác sĩ tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh. Năm học 2015 -2016, tôi được hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo từ Dự án Hỗ trợ hệ thống y tế do Quỹ Toàn cầu tài trợ (Giai đoạn 2012-2016).

                Từ năm 2016, tôi được hỗ trợ chi phí đào tạo theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2021.

Trên cơ sở Quyết định thu học phí của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh hàng năm, tôi đóng học phí và nộp hóa đơn thu tiền của nhà trường về Sở Y tế để quyết toán lại. Từ năm 2016 đến năm 2018, Sở Y tế đều quyết toán cho tôi số tiền tương ứng với hóa đơn thu của Nhà trường.

Năm học 2018-2019, căn cứ Quyết định số 4375/TĐHYKPNT ngày 07/11/2018 về việc Ban hành mức học phí hệ ngoài ngân sách năm học 2018-2019 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, theo đó mức thu theo hệ liên thông Bác sĩ Y đa khoa là 50.000.000 đồng/01 sinh viên, tôi đã đóng tiền và mang hóa đơn về nộp cho Sở Y tế từ tháng 03/2019.Tuy nhiên đến ngày 19/5/2020, Sở Y tế có Thông  báo  số 1930/TB-SYT về việc hỗ trợ học phí đào tạo năm học 2018-2019 đối với các đối tượng được cử đào tạo liên thông Đại học năm 2015 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với mức hỗ trợ học phí là 25.960.000 / 01 người, không đúng với hóa đơn học phí mà tôi đã đóng cho Nhà trường.

Chúng tôi đã có thắc mắc và đã liên hệ với SYT từ tháng 05/2020 nhưng mãi chỉ nhận được câu trả lời là chờ xin chỉ thị của UBND tỉnh.

Để đảm bảo quyền lợi của tôi và các bạn học cùng khóa, rất mong Quý cơ quan có thể xem xét lại và giải đáp: Vì sao học phí của năm học 2018-2019 lại không còn được thực hiện đúng với tinh thần của Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh và nếu việc thực hiện chi trả hỗ trợ học phí cho chúng tôi như vậy là đúng thì dựa trên cơ sở nào?

Kính Quý cơ quan xem xét phúc đáp sớm, tôi xin chân thành cảm ơn.

 

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: