(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XÉT TUYỂN, TRÙNG TUYỂN LỚP 10 HỆ NGOẠI CÔNG LẬP
Người hỏi : ĐÀO QUANG HUY     Số điện thoại: 0906361311     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/08/2020 - 14 Giờ 34 phút     Ngày chuyển: 14/08/2020 - 14 Giờ 35 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn xin cấp giấy chứng nhận xét tuyển, trúng tuyển lớp 10 hệ ngoài công lập cho con tôi đang học tại TP Tây Ninh thì cần những thủ tục gì và liên hệ phòng ban nào.

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 20/08/2020 - 09 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Khảo thí - CNTT trả lời bạn như sau:

Hiện tại Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh có 02 trường ngoài công lập: MN-TH-THCS TTC và TH-THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đối với trường TH-THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tuyển sinh theo quy chế của Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành, hàng năm đều gửi danh sách trúng tuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo để Giám đốc Sở duyệt danh sách. Vì vậy cấp giấy chứng nhận trúng tuyển 10 chỉ cần học bạ THPT.

Riêng Trường MN-TH-THCS TTC năm học 2019 - 2020 tuyển sinh theo quy chế riêng của trường và không gửi danh sách trúng tuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo để Giám đốc Sở duyệt danh sách nên đối với trường hợp này Sở Giáo dục và Đào tạo không thể cấp giấy chứng nhận trúng tuyển 10./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XÉT TUYỂN, TRÙNG TUYỂN LỚP 10 HỆ NGOẠI CÔNG LẬP
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn xin cấp giấy chứng nhận xét tuyển, trúng tuyển lớp 10 hệ ngoài công lập cho con tôi đang học tại TP Tây Ninh thì cần những thủ tục gì và liên hệ phòng ban nào.

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn xin cấp giấy chứng nhận xét tuyển, trúng tuyển lớp 10 hệ ngoài công lập cho con tôi đang học tại TP Tây Ninh thì cần những thủ tục gì và liên hệ phòng ban nào.

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: