(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: ĐỀ NGHỊ GIẢM GIÁ VÉ XE ĐI TP HCM
Người hỏi : Nguyễn Duyên     Số điện thoại: 0917035063     Email:      Địa chỉ: Hòa thành
Ngày hỏi: 05/05/2020 - 21 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 06/05/2020 - 08 Giờ 25 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay giá săng đã xuống nhiều chỉ còn 11.000 đ/ lít mà giá xe đi TP HCM vẫn giữ nguyên khá cao: xe Đồng phước: giá 70.000 đ, xe Huệ Nghĩa: giá 100.000đ.... Trong khi qua dịch đình trệ kinh tế, dân chúng còn lao đao tìm cách mưu sinh lại. Đề nghị Sở GT VT TN nghiên cứu cho giảm giá vé để dân nhờ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 13/05/2020 - 10 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:

Từ đầu năm đến nay, trong thực tế theo diễn biến của giá xăng dầu Thế giới, giá xăng dầu trong nước đã nhiều lần giảm. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, nhất là trong thời điểm từ nữa cuối tháng 02 đến nay do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, các đơn vị vận tải phải giảm tần suất hoạt động, giảm số lượng người vận chuyển và có thời điểm buộc phải tạm ngưng hoạt động. Vì vậy, đã ảnh hưởng rất lớn doanh thu của các doanh nghiệp vận tải trong khi chi phí vẫn phải thực hiện. Hiện nay, việc kinh doanh vận tải mới được phép trở lại bình thường như trước nhưng số lượng hành khách đi lại trên các tuyến vẫn còn thấp, các xe xuất bến hầu như rất ít khách. Sở GTVT ghi nhận ý kiến của quý Ông/Bà, Sở GTVT sẽ đề nghị các doanh nghiệp vận tải nghiên cứu giảm giá vé trên các tuyến vận tải trong đó có tuyến Tây Ninh – TP.HCM.

                                                                                    Ngày 11 tháng 5 năm 2020


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: ĐỀ NGHỊ GIẢM GIÁ VÉ XE ĐI TP HCM
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay giá săng đã xuống nhiều chỉ còn 11.000 đ/ lít mà giá xe đi TP HCM vẫn giữ nguyên khá cao: xe Đồng phước: giá 70.000 đ, xe Huệ Nghĩa: giá 100.000đ.... Trong khi qua dịch đình trệ kinh tế, dân chúng còn lao đao tìm cách mưu sinh lại. Đề nghị Sở GT VT TN nghiên cứu cho giảm giá vé để dân nhờ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay giá săng đã xuống nhiều chỉ còn 11.000 đ/ lít mà giá xe đi TP HCM vẫn giữ nguyên khá cao: xe Đồng phước: giá 70.000 đ, xe Huệ Nghĩa: giá 100.000đ.... Trong khi qua dịch đình trệ kinh tế, dân chúng còn lao đao tìm cách mưu sinh lại. Đề nghị Sở GT VT TN nghiên cứu cho giảm giá vé để dân nhờ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: