(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Khi nào mở lại cửa khẩu quốc tế mộc bài
Người hỏi : Trần thanh tú     Số điện thoại: 0986541256     Email: Thanhtu1990@gmail.com     Địa chỉ: Hoà thành Tây ninh
Ngày hỏi: 05/05/2020 - 20 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 06/05/2020 - 08 Giờ 19 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi UBnD tỉnh Tây ninh-- đồn biên phòng tỉnh Tây ninh.tôi tên Trần thanh Tú khi nào được  cửa khẩu xa quốc tế mộc bài được mở cửa để qua lại cửa khẩu được. Mong quý cơ quan sớm trả lời.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 14/05/2020 - 07 Giờ 55 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ban Quản lý Khu kinh tế xin trả lời thắc mắc của Ông/bà như sau:

Hiện tại việc lưu thông tại cửa Khẩu Mộc Bài chỉ lưu thông hàng hóa. Khi nào có chỉ đạo của cơ quan chức năng cấp trên cho phép việc lưu thông, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ thông báo rộng rãi để cá nhân, tổ chức được biết.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Khi nào mở lại cửa khẩu quốc tế mộc bài
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi UBnD tỉnh Tây ninh-- đồn biên phòng tỉnh Tây ninh.tôi tên Trần thanh Tú khi nào được  cửa khẩu xa quốc tế mộc bài được mở cửa để qua lại cửa khẩu được. Mong quý cơ quan sớm trả lời.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi UBnD tỉnh Tây ninh-- đồn biên phòng tỉnh Tây ninh.tôi tên Trần thanh Tú khi nào được  cửa khẩu xa quốc tế mộc bài được mở cửa để qua lại cửa khẩu được. Mong quý cơ quan sớm trả lời.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: