(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0000     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/05/2020 - 20 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 05/05/2020 - 09 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi:

- kính gửi ubnd tỉnh tây ninh

tôi có đất ở xã tiên thuận bến cầu và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên đất tôi có 1 căn nhà tình thương do ubnd xã xây cho mẹ tôi. Nay mẹ tôi đã chết, tôi muốn bán mảnh đất này để chữa bệnh. Nhưng liên hệ với ubnd xã thì cán bộ địa chính xã tên ten nói là đất tôi k chuyển nhượng được, muốn bán phải xây lại cái nha khác ở chỗ khác,  với cái lý do là a chị tôi yêu cầu như vậy. Nhưng đất là tài sản đứng tên tôi. Đây có phải là yêu cầu vô ly k? 
nay tôi kính xin ubnd tỉnh cho tôi ý kiến trả lời: cán bộ địa chính nói vậy có đúng k? Đây có phải là tranh chấp đất đai hay ko  vì giấy đất của tôi, do tôi mua. nhà thì xa xây, a chị tôi đâu có j liên quan mà có quyền tranh chấp, nếu xã lấy lý do đó để k cho tôi chuyển nhượng thì tôi phải làm thế nào? Gia đình toi rất khó khăn, đang cần bán đất trị bệnh

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 08/05/2020 - 09 Giờ 31 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

File đính kèm


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

- kính gửi ubnd tỉnh tây ninh

tôi có đất ở xã tiên thuận bến cầu và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên đất tôi có 1 căn nhà tình thương do ubnd xã xây cho mẹ tôi. Nay mẹ tôi đã chết, tôi muốn bán mảnh đất này để chữa bệnh. Nhưng liên hệ với ubnd xã thì cán bộ địa chính xã tên ten nói là đất tôi k chuyển nhượng được, muốn bán phải xây lại cái nha khác ở chỗ khác,  với cái lý do là a chị tôi yêu cầu như vậy. Nhưng đất là tài sản đứng tên tôi. Đây có phải là yêu cầu vô ly k? 
nay tôi kính xin ubnd tỉnh cho tôi ý kiến trả lời: cán bộ địa chính nói vậy có đúng k? Đây có phải là tranh chấp đất đai hay ko  vì giấy đất của tôi, do tôi mua. nhà thì xa xây, a chị tôi đâu có j liên quan mà có quyền tranh chấp, nếu xã lấy lý do đó để k cho tôi chuyển nhượng thì tôi phải làm thế nào? Gia đình toi rất khó khăn, đang cần bán đất trị bệnh

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

- kính gửi ubnd tỉnh tây ninh

tôi có đất ở xã tiên thuận bến cầu và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên đất tôi có 1 căn nhà tình thương do ubnd xã xây cho mẹ tôi. Nay mẹ tôi đã chết, tôi muốn bán mảnh đất này để chữa bệnh. Nhưng liên hệ với ubnd xã thì cán bộ địa chính xã tên ten nói là đất tôi k chuyển nhượng được, muốn bán phải xây lại cái nha khác ở chỗ khác,  với cái lý do là a chị tôi yêu cầu như vậy. Nhưng đất là tài sản đứng tên tôi. Đây có phải là yêu cầu vô ly k? 
nay tôi kính xin ubnd tỉnh cho tôi ý kiến trả lời: cán bộ địa chính nói vậy có đúng k? Đây có phải là tranh chấp đất đai hay ko  vì giấy đất của tôi, do tôi mua. nhà thì xa xây, a chị tôi đâu có j liên quan mà có quyền tranh chấp, nếu xã lấy lý do đó để k cho tôi chuyển nhượng thì tôi phải làm thế nào? Gia đình toi rất khó khăn, đang cần bán đất trị bệnh

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: