(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại: 1234567890     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/05/2020 - 13 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 04/05/2020 - 17 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết về nội dung chi tiết: Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 1975 - 2016.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 11/05/2020 - 09 Giờ 12 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn.

Hiện đề án mới trong quá trình dự thảo trình UBND tỉnh, sau khi UBND tỉnh phê duyệt đề án, Sở Nội vụ sẽ cung cấp thông tin chi tiết của đề án lên trang web Sở Nội vụ để quý vị được biết.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý vị!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng
 Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết về nội dung chi tiết: Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 1975 - 2016.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết về nội dung chi tiết: Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 1975 - 2016.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: