(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Viên chuc
Người hỏi : Võ Thien Kim     Số điện thoại: 0924845689     Email: null     Địa chỉ: 20 kp 6 p4 Tp tây ninh
Ngày hỏi: 23/04/2020 - 20 Giờ 03 phút     Ngày chuyển: 24/04/2020 - 08 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi: viên chức A dược don vị sự nghiệp công lập ký hợp dông làm việc không xác dinh thời hạn, vậy khi don vị sắp xếp lại vị trí việc làm có bo sung thêm nhiệm vụ cho Viên chức A, nhưng vị trí giữ nguyên như cũ chỉ phân công thêm nhiệm vụ, VẬY don vi phải ký phụ lục hợp dông k???
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 28/04/2020 - 14 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     4 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn,

Theo quy định tại Điều 13, Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức, có hướng dẫn cụ thể như sau:

“Điều 13. Thay đổi nội dung hợp đồng làm việc

Trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc, nếu có thay đổi nội dung hợp đồng làm việc thì hai bên thỏa thuận các nội dung sửa đổi, bổ sung và được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng làm việc hoặc ký kết hợp đồng làm việc mới.”

Bạn có thể tham khảo và thực hiện theo nội dung của Nghị định./.

Thân ái.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Viên chuc
 Nội dung câu hỏi: viên chức A dược don vị sự nghiệp công lập ký hợp dông làm việc không xác dinh thời hạn, vậy khi don vị sắp xếp lại vị trí việc làm có bo sung thêm nhiệm vụ cho Viên chức A, nhưng vị trí giữ nguyên như cũ chỉ phân công thêm nhiệm vụ, VẬY don vi phải ký phụ lục hợp dông k???
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: viên chức A dược don vị sự nghiệp công lập ký hợp dông làm việc không xác dinh thời hạn, vậy khi don vị sắp xếp lại vị trí việc làm có bo sung thêm nhiệm vụ cho Viên chức A, nhưng vị trí giữ nguyên như cũ chỉ phân công thêm nhiệm vụ, VẬY don vi phải ký phụ lục hợp dông k???
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: