(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: cấp căn cước công dân tại nhà
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại: 0972203924     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/04/2020 - 16 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 23/04/2020 - 16 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết về kết quả hoạt động làm căn cước công dân lưu động tại các xã vùng sâu, trường học vào ngày thứ 7, chủ nhật  và  cấp căn cước công dân tại nhà cho người già yếu, bệnh tật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (năm 2019 và quý 1 năm 2020)


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: cấp căn cước công dân tại nhà
 Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết về kết quả hoạt động làm căn cước công dân lưu động tại các xã vùng sâu, trường học vào ngày thứ 7, chủ nhật  và  cấp căn cước công dân tại nhà cho người già yếu, bệnh tật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (năm 2019 và quý 1 năm 2020)

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết về kết quả hoạt động làm căn cước công dân lưu động tại các xã vùng sâu, trường học vào ngày thứ 7, chủ nhật  và  cấp căn cước công dân tại nhà cho người già yếu, bệnh tật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (năm 2019 và quý 1 năm 2020)

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: