(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: null
Người hỏi : Công chức     Số điện thoại: null     Email: null     Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 16/04/2020 - 15 Giờ 49 phút     Ngày chuyển: 16/04/2020 - 16 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi: Cho tôi hỏi phần mềm quản lý hộ tịch của tỉnh http://hotich.tayninh.gov.vn sao lâu nay không truy cập được vậy? Liệu có bị mất dữ liệu từ 8.2014 đến 2017 không ạ?
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 23/04/2020 - 14 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin chào bạn!

Theo nội dung câu hỏi của bạn, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

Hiện nay các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang thống nhất sử dụng hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp, không sử dụng phần mềm hộ tịch của địa phương (http://hotich.tayninh.gov.vn) trước đây nữa.

Theo Kế hoạch số 2547/KH-UBND ngày 15/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch thì trong năm 2020 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh sẽ có nhiệm vụ tích hợp dữ liệu hộ tịch của địa phương vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Do vậy, hiện nay Sở Thông tin và Truyền thông đang tắt hệ thống để rà soát, thực hiện chuyển dữ liệu hộ tịch của địa phương sang dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc (hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp hiện các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh đang sử dụng).

Thân ái chào bạn!.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: null
 Nội dung câu hỏi: Cho tôi hỏi phần mềm quản lý hộ tịch của tỉnh http://hotich.tayninh.gov.vn sao lâu nay không truy cập được vậy? Liệu có bị mất dữ liệu từ 8.2014 đến 2017 không ạ?
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Cho tôi hỏi phần mềm quản lý hộ tịch của tỉnh http://hotich.tayninh.gov.vn sao lâu nay không truy cập được vậy? Liệu có bị mất dữ liệu từ 8.2014 đến 2017 không ạ?
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: