(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xét tặng Bằng khen của UBND tỉnh
Người hỏi : Công chức     Số điện thoại: 0349855151     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 16/04/2020 - 10 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 16/04/2020 - 10 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi được công nhận là Chiến sĩ thi đua năm 2014, 2015, 2016; tuy nhiên do tổ chức có sơ sót nên chưa đề nghị xét tặng Bằng khen của UBND tỉnh. Xin hỏi hiện nay tôi có thể yêu cầu tổ chức làm thủ tục đề nghị xét tặng Bằng khen nữa hay không? Xin chân thành cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 24/04/2020 - 09 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào anh (chị), Ban Thi đua - Khen thưởng trả lời nội dung của bạn như sau:

          Điểm c khoản 1 Điều 39 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng có quy định Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt tiêu chuẩn: "Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở; ....".

          Theo thông tin anh (chị) cung cấp chỉ thể hiện cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua các năm 2014, 2015, 2016. Anh (chị) không cung cấp được thông tin anh (chị) được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục trở lên, trong thời gian đó anh (chị) phải có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

          Do đó, Ban Thi đua – Khen thưởng không đủ thông tin để trả lời câu hỏi của anh (chị). Để được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, anh (chị) phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 39 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, tính tới thời điểm đề nghị khen thưởng.

Thân ái.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xét tặng Bằng khen của UBND tỉnh
 Nội dung câu hỏi:

Tôi được công nhận là Chiến sĩ thi đua năm 2014, 2015, 2016; tuy nhiên do tổ chức có sơ sót nên chưa đề nghị xét tặng Bằng khen của UBND tỉnh. Xin hỏi hiện nay tôi có thể yêu cầu tổ chức làm thủ tục đề nghị xét tặng Bằng khen nữa hay không? Xin chân thành cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi được công nhận là Chiến sĩ thi đua năm 2014, 2015, 2016; tuy nhiên do tổ chức có sơ sót nên chưa đề nghị xét tặng Bằng khen của UBND tỉnh. Xin hỏi hiện nay tôi có thể yêu cầu tổ chức làm thủ tục đề nghị xét tặng Bằng khen nữa hay không? Xin chân thành cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: