(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid-19
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0976874403     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 15/04/2020 - 16 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 15/04/2020 - 16 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính

Cho tôi hỏi cấp phường xã có được chi những nội dung sau không:

1. Phụ cấp cho cán bộ y tế xã, khu phố, công an xã, UBND xã đi điều tra, xác minh dịch tễ trên địa bàn phường xã không?

2. Phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp xã?

3. Mua máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn,...?

4. Công tác phí, xăng xe đi khảo sát, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống dịch?

5. Pano, băng ron, photo các văn bản triển khai đến người dân?

6. Tuyên truyền lưu động, phát các văn bản triển khai đến người dân?

Nếu được chi thì chi từ nguồn ngân sách cấp nào và định mức như thế nào?

Trân trọng cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 20/04/2020 - 08 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Tài chính trả lời như sau:

  • Phụ cấp cho cán bộ y tế xã, khu phố, công an xã, UBND xã đi điều tra, xác minh dịch tễ trên địa bàn phường, xã được phân công thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 thì được hưởng phụ cấp theo quy định Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính Phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.
  • Phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp xã: các thành viên Ban chỉ đạo được phân công thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo nguyên tắc thực hiện theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 3 của Quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch thì được hưởng phụ cấp theo quy định Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính Phủ.
  • Đối với nội dung mua khẩu trang, nước sát khuẩn phục vụ thực hiện phân công của cấp có thẩm quyền trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, riêng đối với nội dung mua máy đo thân nhiệt, đề nghị đơn vị nên lấy ý kiến Sở Y tế trước khi triển khai thực hiện.
  • Đối với công tác phí, xăng xe đi khảo sát, kiểm tra theo phân công của cấp có thẩm quyền trong công tác phòng, chống dịch COVID-19: chi theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Về nguồn chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19: Kinh phí thực hiện phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sử dụng từ nguồn ngân sách cấp xã, cụ thể: Các xã, phường, thị trấn sử dụng 50% dự phòng ngân sách cấp mình để đảm bảo các chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.  Trường hợp, ngân sách xã chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 lớn hơn 50% dự phòng ngân sách cấp mình thì ngân sách cấp trên sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch để có đủ nguồn thực hiện.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid-19
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính

Cho tôi hỏi cấp phường xã có được chi những nội dung sau không:

1. Phụ cấp cho cán bộ y tế xã, khu phố, công an xã, UBND xã đi điều tra, xác minh dịch tễ trên địa bàn phường xã không?

2. Phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp xã?

3. Mua máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn,...?

4. Công tác phí, xăng xe đi khảo sát, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống dịch?

5. Pano, băng ron, photo các văn bản triển khai đến người dân?

6. Tuyên truyền lưu động, phát các văn bản triển khai đến người dân?

Nếu được chi thì chi từ nguồn ngân sách cấp nào và định mức như thế nào?

Trân trọng cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính

Cho tôi hỏi cấp phường xã có được chi những nội dung sau không:

1. Phụ cấp cho cán bộ y tế xã, khu phố, công an xã, UBND xã đi điều tra, xác minh dịch tễ trên địa bàn phường xã không?

2. Phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp xã?

3. Mua máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn,...?

4. Công tác phí, xăng xe đi khảo sát, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống dịch?

5. Pano, băng ron, photo các văn bản triển khai đến người dân?

6. Tuyên truyền lưu động, phát các văn bản triển khai đến người dân?

Nếu được chi thì chi từ nguồn ngân sách cấp nào và định mức như thế nào?

Trân trọng cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: