(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quên mật khẩu đăng nhập
Người hỏi : ĐOÀN UYÊN VY     Số điện thoại: 0988798725     Email: uyenvy.88@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/04/2020 - 10 Giờ 29 phút     Ngày chuyển: 13/04/2020 - 11 Giờ 20 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi nhận được tin nhắn từ hệ thống về câu hỏi trước đó của tôi về việc không nhận được mã xác nhận là "Câu hỏi của tôi đã vi phạm quy định." Có thề phản hồi rõ là vi phạm quy định gì và hướng dẫn giúp làm sao có thể đặt lại mật khẩu mới khi không nhận được mã xác nhận ạ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ban quản trị hệ thống hỏi đáp trực tuyến     
Thời gian trả lời: 13/04/2020 - 11 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào ông/bà!

Hệ thống Hỏi đáp trực tuyến nhận được 2 câu hỏi của ông/bà với cùng nội dung "Quên mật khẩu đăng nhập" trên cổng Dịch vụ công Tây Ninh. Trung tâm điều phối đã chuyển 1 câu hỏi đến đơn vị xử lý và từ chối 1 câu hỏi. Ông/bà có thể xem thông tin chi tiết về câu hỏi bị từ chối tại địa chỉ https://hoidap.tayninh.gov.vn.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quên mật khẩu đăng nhập
 Nội dung câu hỏi:

Tôi nhận được tin nhắn từ hệ thống về câu hỏi trước đó của tôi về việc không nhận được mã xác nhận là "Câu hỏi của tôi đã vi phạm quy định." Có thề phản hồi rõ là vi phạm quy định gì và hướng dẫn giúp làm sao có thể đặt lại mật khẩu mới khi không nhận được mã xác nhận ạ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi nhận được tin nhắn từ hệ thống về câu hỏi trước đó của tôi về việc không nhận được mã xác nhận là "Câu hỏi của tôi đã vi phạm quy định." Có thề phản hồi rõ là vi phạm quy định gì và hướng dẫn giúp làm sao có thể đặt lại mật khẩu mới khi không nhận được mã xác nhận ạ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: