(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: cấp lại sổ bảo hiểm
Người hỏi : Đức Minh     Số điện thoại: 0913273412     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 12/04/2020 - 07 Giờ 49 phút     Ngày chuyển: 13/04/2020 - 08 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi nghĩ việc được 9 tháng, nhưng bị mất sổ bảo hiểm (có thời gian làm công nhân ở Vũng tàu), xin hỏi thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm như thế nào.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 19/04/2020 - 11 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

        Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời:

     - Căn cứ Khoản 1, Điều 27 quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017, quy định thành phần hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng gồm:

         + Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

     - Đề nghị bạn liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội quận/huyện gần nhất để được hướng dẫn thủ tục cấp lại sổ.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: cấp lại sổ bảo hiểm
 Nội dung câu hỏi:

Tôi nghĩ việc được 9 tháng, nhưng bị mất sổ bảo hiểm (có thời gian làm công nhân ở Vũng tàu), xin hỏi thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm như thế nào.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi nghĩ việc được 9 tháng, nhưng bị mất sổ bảo hiểm (có thời gian làm công nhân ở Vũng tàu), xin hỏi thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm như thế nào.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: