(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Dịch công chứng cmnd nước ngoài
Người hỏi : Cá nhân: Nguyễn thị Hồng thoảng     Số điện thoại: 0986694815     Email: null     Địa chỉ: Tân châu
Ngày hỏi: 11/04/2020 - 10 Giờ 36 phút     Ngày chuyển: 13/04/2020 - 10 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi: Xin chào! Cho tôi hỏi muốn dịch và công chứng giấy cmnd Hàn quốc thì làm ở đâu? Và muốn nộp hồ sơ trực tuyến thì nộp ở đâu ?
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 22/04/2020 - 08 Giờ 27 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền và trách nhiệm:

“a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

c) Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài”.

Tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì công chứng viên cũng có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với  cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

Ngoài ra, tại khoản 1, 2 Điều 61 Luật Công chứng quy định:

“Điều 61. Công chứng bản dịch

1. Việc dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để công chứng phải do người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. Cộng tác viên phải là người tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc đại học khác mà thông thạo thứ tiếng nước ngoài đó. Cộng tác viên phải chịu trách nhiệm đối với tổ chức hành nghề công chứng về tính chính xác, phù hợp của nội dung bản dịch do mình thực hiện.

2. Công chứng viên tiếp nhận bản chính giấy tờ, văn bản cần dịch, kiểm tra và giao cho người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình thực hiện. Người phiên dịch phải ký vào từng trang của bản dịch trước khi công chứng viên ghi lời chứng và ký vào từng trang của bản dịch.

Từng trang của bản dịch phải được đóng dấu chữ “Bản dịch” vào chỗ trống phía trên bên phải; bản dịch phải được đính kèm với bản sao của bản chính và được đóng dấu giáp lai”.

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên, đối với việc anh/chị muốn dịch và công chứng, chứng thực Chứng minh Hàn Quốc thì có thể liên hệ nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc các Tổ chức hành nghề công chứng.

Về việc nộp hồ sơ trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: anh/chị có thể nộp hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký người dịch tại địa chỉ website: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ (Hiện tại, các thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký người dịch chỉ mới thực hiện trực tuyến tại các Phòng Tư pháp trên địa bàn tỉnh, còn các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chưa thực tiếp nhận hồ sơ trực tuyến).  

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Dịch công chứng cmnd nước ngoài
 Nội dung câu hỏi: Xin chào! Cho tôi hỏi muốn dịch và công chứng giấy cmnd Hàn quốc thì làm ở đâu? Và muốn nộp hồ sơ trực tuyến thì nộp ở đâu ?
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Xin chào! Cho tôi hỏi muốn dịch và công chứng giấy cmnd Hàn quốc thì làm ở đâu? Và muốn nộp hồ sơ trực tuyến thì nộp ở đâu ?
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: