(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hộ kinh doanh cá thể
Người hỏi : Trúc Mai     Số điện thoại: 0903963109     Email:      Địa chỉ: Hòa Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 10/04/2020 - 16 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 13/04/2020 - 08 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

Năm 2017, tôi có đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại UBND huyện Hòa Thành.

Năm 2018, do kinh doanh không thuận lợi nên đã xin chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và tôi đã nộp lại bản gốc giấy chứng nhận hộ kinh doanh.

Nay tôi muốn đăng ký cấp lại giấy chứng nhận hộ kinh doanh đó có được hay không, phải làm thủ tục như thế nào, hay bắt buộc phải làm thủ tục cấp mới vì theo tôi được biết Hòa Thanh đã lên thị xã từ tháng 02 năm 2020. 

Rất mong cơ quan chức năng hỗ trợ giải đáp.

Tôi xin chân thành cảm ơn. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     
Thời gian trả lời: 16/04/2020 - 10 Giờ 21 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về nội dung này, Ông/Bà liên hệ UBND huyện nơi Ông/Bà mở hộ kinh doanh để được hướng dẫn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hộ kinh doanh cá thể
 Nội dung câu hỏi:

Năm 2017, tôi có đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại UBND huyện Hòa Thành.

Năm 2018, do kinh doanh không thuận lợi nên đã xin chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và tôi đã nộp lại bản gốc giấy chứng nhận hộ kinh doanh.

Nay tôi muốn đăng ký cấp lại giấy chứng nhận hộ kinh doanh đó có được hay không, phải làm thủ tục như thế nào, hay bắt buộc phải làm thủ tục cấp mới vì theo tôi được biết Hòa Thanh đã lên thị xã từ tháng 02 năm 2020. 

Rất mong cơ quan chức năng hỗ trợ giải đáp.

Tôi xin chân thành cảm ơn. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Năm 2017, tôi có đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại UBND huyện Hòa Thành.

Năm 2018, do kinh doanh không thuận lợi nên đã xin chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và tôi đã nộp lại bản gốc giấy chứng nhận hộ kinh doanh.

Nay tôi muốn đăng ký cấp lại giấy chứng nhận hộ kinh doanh đó có được hay không, phải làm thủ tục như thế nào, hay bắt buộc phải làm thủ tục cấp mới vì theo tôi được biết Hòa Thanh đã lên thị xã từ tháng 02 năm 2020. 

Rất mong cơ quan chức năng hỗ trợ giải đáp.

Tôi xin chân thành cảm ơn. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: