(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cách ly tập trung tại BV Hòa Thành
Người hỏi : Bệnh nhân BV Hòa Thành     Số điện thoại: 0882578087     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/03/2020 - 23 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 24/03/2020 - 09 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi cơ quan chức năng,

Cho tôi hỏi với tình hình dịch bệnh hiện nay, tại bệnh viện Hòa Thành đã thực hiện việc cách ly đúng quy định hay chưa? không hiểu lãnh đạo bv suy nghĩ như thế nào mà lại đưa khu cách ly ngay nơi nhiều người qua lại và k an toàn cho những người KCB tại BV Hòa Thành cũng như người cách ly phía trong. Không hề có sự phân công sắp xếp lịch chăm sóc người tại khu cách ly, BS và y tá điều khám trên khoa Nhiễm nếu những người tại Khoa đó nhiễm bệnh lại lây cho chúng tôi. Chúng tôi cách ly không phải vì chúng tôi đã mang bệnh.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 25/03/2020 - 07 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế Trả lời như sau:

    Sở Y cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, về câu hỏi của bạn, Trung tâm Y tế Hòa Thành trả lời như sau:

- Khu cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Thị xã Hoà Thành nằm sau khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, xa nơi khám chữa bệnh của bệnh viện và ít người qua lại, đúng theo qui định của Bộ Y tế, khu cách ly có rào chắn, có khoá cẩn thận và những người không có nhiệm vụ không được ra vào.

- Khu cách ly phân công bác sĩ, điều dưỡng, hậu cần phục vụ mỗi ngày. Bác sĩ khám bệnh buổi sáng, điều dưỡng thực hiện y lệnh của Bác sĩ chăm sóc  cấp I, II, III theo chuyên môn từng bệnh lý.

- Tại khu cách ly đang có,  trung tâm Y tế huyện Hòa Thành phải bố trí  phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi tầng trên, mỗi phòng 02 người có phòng vệ sinh riêng nhằm hạn chế sự lây lan. Bệnh nhân F1 nằm khu dưới hạn chế tiếp xúc tránh lây lan là đúng qui định.

    Ngoài ra Khu cách ly còn cung cấp mật khẩu điện tử để người bị cách ly tiện sinh hoạt; Thức ăn sáng, trưa, chiều phục vụ thực đơn chay, mặn, cháo, sửa cho từng đối tượng. Kinh phí này đơn vị đang tạm ứng nấu 60.000đ/ngày.

- Khu cách ly tập trung khoa chịu trách nhiệm là khoa Nội-Nhi-Nhiễm quản lý phân công người thường trực hàng ngày, mọi sự thắc mắc và có bất thường triệu chứng lâm sàng gì báo ngay số điện thoại của Khoa 888955173

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cách ly tập trung tại BV Hòa Thành
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi cơ quan chức năng,

Cho tôi hỏi với tình hình dịch bệnh hiện nay, tại bệnh viện Hòa Thành đã thực hiện việc cách ly đúng quy định hay chưa? không hiểu lãnh đạo bv suy nghĩ như thế nào mà lại đưa khu cách ly ngay nơi nhiều người qua lại và k an toàn cho những người KCB tại BV Hòa Thành cũng như người cách ly phía trong. Không hề có sự phân công sắp xếp lịch chăm sóc người tại khu cách ly, BS và y tá điều khám trên khoa Nhiễm nếu những người tại Khoa đó nhiễm bệnh lại lây cho chúng tôi. Chúng tôi cách ly không phải vì chúng tôi đã mang bệnh.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi cơ quan chức năng,

Cho tôi hỏi với tình hình dịch bệnh hiện nay, tại bệnh viện Hòa Thành đã thực hiện việc cách ly đúng quy định hay chưa? không hiểu lãnh đạo bv suy nghĩ như thế nào mà lại đưa khu cách ly ngay nơi nhiều người qua lại và k an toàn cho những người KCB tại BV Hòa Thành cũng như người cách ly phía trong. Không hề có sự phân công sắp xếp lịch chăm sóc người tại khu cách ly, BS và y tá điều khám trên khoa Nhiễm nếu những người tại Khoa đó nhiễm bệnh lại lây cho chúng tôi. Chúng tôi cách ly không phải vì chúng tôi đã mang bệnh.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: