(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cấp đổi bản đồ chính quy
Người hỏi : Phạm Lê thanh nguyên     Số điện thoại: 0927326710     Email: Phamlethanhnguyen@gmail.com     Địa chỉ: Ấp Tân đông 2, xã Tân lập , huyện Tân biên , tỉnh Tây ninh
Ngày hỏi: 23/03/2020 - 22 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 24/03/2020 - 09 Giờ 27 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ủy ban nhân dân huyện Tân biên - sở tài nguyên & môi trường tỉnh Tây Ninh. Tôi tên phạm Lê Thanh Nguyên ngụ tại xã Tân lập, huyện Tân biên tỉnh Tây ninh. Tôi có làm hồ sơ cấp đổi bản đồ chính quy tại UBnD xã Tân lập được cán bộ địa chính hướng dẫn cụ thể cho tôi liên lạc bên người phụ trách mãng  đo đạc của xí nghiệp  đo đạc 305. Sau nhiều lần liên hệ với người phụ trách Tân lập của  xí nghiệp 305 để xuất bản vẽ phiếu đo đạc kết quả hiện trạng thửa đất không liên hệ được. Vậy cho tôi hỏi tôi phải liên hệ ai để hướng dẫn làm hồ sơ. Trân trọng cảm ơn. Mong các cơ quan giải đáp cho người dân chúng tôi được rõ, không chỉ riêng cá nhân tôi


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 30/03/2020 - 08 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nội dung phản ánh nêu trên, đề nghị ông Phạm Lê Thanh Nguyên liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Tân Biên thực hiện thủ tục trích lục, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính để cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính chính quy.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Biên     
Thời gian trả lời: 30/03/2020 - 14 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Tân Biên cám ơn bạn đã câu hỏi và xin được trả lời như sau:

Qua nội dung phản ánh nêu trên, đề nghị ông Phạm Lê Thanh Nguyên liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Tân Biên thực hiện thủ tục trích lục, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính để cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính chính quy.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cấp đổi bản đồ chính quy
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ủy ban nhân dân huyện Tân biên - sở tài nguyên & môi trường tỉnh Tây Ninh. Tôi tên phạm Lê Thanh Nguyên ngụ tại xã Tân lập, huyện Tân biên tỉnh Tây ninh. Tôi có làm hồ sơ cấp đổi bản đồ chính quy tại UBnD xã Tân lập được cán bộ địa chính hướng dẫn cụ thể cho tôi liên lạc bên người phụ trách mãng  đo đạc của xí nghiệp  đo đạc 305. Sau nhiều lần liên hệ với người phụ trách Tân lập của  xí nghiệp 305 để xuất bản vẽ phiếu đo đạc kết quả hiện trạng thửa đất không liên hệ được. Vậy cho tôi hỏi tôi phải liên hệ ai để hướng dẫn làm hồ sơ. Trân trọng cảm ơn. Mong các cơ quan giải đáp cho người dân chúng tôi được rõ, không chỉ riêng cá nhân tôi

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ủy ban nhân dân huyện Tân biên - sở tài nguyên & môi trường tỉnh Tây Ninh. Tôi tên phạm Lê Thanh Nguyên ngụ tại xã Tân lập, huyện Tân biên tỉnh Tây ninh. Tôi có làm hồ sơ cấp đổi bản đồ chính quy tại UBnD xã Tân lập được cán bộ địa chính hướng dẫn cụ thể cho tôi liên lạc bên người phụ trách mãng  đo đạc của xí nghiệp  đo đạc 305. Sau nhiều lần liên hệ với người phụ trách Tân lập của  xí nghiệp 305 để xuất bản vẽ phiếu đo đạc kết quả hiện trạng thửa đất không liên hệ được. Vậy cho tôi hỏi tôi phải liên hệ ai để hướng dẫn làm hồ sơ. Trân trọng cảm ơn. Mong các cơ quan giải đáp cho người dân chúng tôi được rõ, không chỉ riêng cá nhân tôi

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: