(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phòng chống dịch Covid-19
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0399xxxxxx     Email:      Địa chỉ: Tiên Thuận-Bến Cầu-Tây Ninh
Ngày hỏi: 22/03/2020 - 21 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 23/03/2020 - 08 Giờ 36 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo tôi được biết UBND tỉnh vừa ra văn bản số 542/UBND-VHXH V/v tạm các hoạt động chiếu phim, quán bar, massage, karaoke, xông hơi, hát với nhau, internet, trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh để phòng lây nhiễm covid-19 từ ngày 21/3/2020 đến ngày 19/4/2020, nếu cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật đến các huyện, thành phố. Văn bản thì đã có hiệu lực nhung ở địa phương của tôi hầu như đã phớt lờ không triển khai thực hiện, các cấp chính quyền địa phương còn rất lơ là trong việc phòng chống dịch cũng như thực hiện văn bản chỉ đọa của cấp trên mà nhất là hoạt động karaoke, hát với nhau hình như vẫn hoạt động bình thường, đây chính là nguồn lây nhiễm vô cùng nguy hiểm. Vì vậy là một công dân ở địa phương tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề phòng dịch covid-19 tôi xin kiến nghị với các ngành chức năng có liên quan mấy vấn đề sau:

1/ Chỉ đạo sát sao việc thực thực hiện tinh thần văn bản 542 của UBND tỉnh.

2/ Chính quyền địa phương các cấp cần quan tâm hơn nữa về công tác phòng chống dịch của địa phương mình mà nhất là hoạt động karaoke, hát với nhau...như tinh thần công văn 542 của UBND tỉnh để tránh lây nhiễm từ hoạt động này.

3/ Ở địa phương phải theo dõi kiểm tra sâu sát hoạt động karaoke, hát với nhau...trên địa bàn nhằm ngăn chạn lây nhiễm dịch bệnh vì các hoạt động này có khả năng lây nhiễm rất cao.

4/ Xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cám ơn.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 26/03/2020 - 09 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

File đính kèm


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phòng chống dịch Covid-19
 Nội dung câu hỏi:

Theo tôi được biết UBND tỉnh vừa ra văn bản số 542/UBND-VHXH V/v tạm các hoạt động chiếu phim, quán bar, massage, karaoke, xông hơi, hát với nhau, internet, trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh để phòng lây nhiễm covid-19 từ ngày 21/3/2020 đến ngày 19/4/2020, nếu cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật đến các huyện, thành phố. Văn bản thì đã có hiệu lực nhung ở địa phương của tôi hầu như đã phớt lờ không triển khai thực hiện, các cấp chính quyền địa phương còn rất lơ là trong việc phòng chống dịch cũng như thực hiện văn bản chỉ đọa của cấp trên mà nhất là hoạt động karaoke, hát với nhau hình như vẫn hoạt động bình thường, đây chính là nguồn lây nhiễm vô cùng nguy hiểm. Vì vậy là một công dân ở địa phương tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề phòng dịch covid-19 tôi xin kiến nghị với các ngành chức năng có liên quan mấy vấn đề sau:

1/ Chỉ đạo sát sao việc thực thực hiện tinh thần văn bản 542 của UBND tỉnh.

2/ Chính quyền địa phương các cấp cần quan tâm hơn nữa về công tác phòng chống dịch của địa phương mình mà nhất là hoạt động karaoke, hát với nhau...như tinh thần công văn 542 của UBND tỉnh để tránh lây nhiễm từ hoạt động này.

3/ Ở địa phương phải theo dõi kiểm tra sâu sát hoạt động karaoke, hát với nhau...trên địa bàn nhằm ngăn chạn lây nhiễm dịch bệnh vì các hoạt động này có khả năng lây nhiễm rất cao.

4/ Xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cám ơn.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo tôi được biết UBND tỉnh vừa ra văn bản số 542/UBND-VHXH V/v tạm các hoạt động chiếu phim, quán bar, massage, karaoke, xông hơi, hát với nhau, internet, trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh để phòng lây nhiễm covid-19 từ ngày 21/3/2020 đến ngày 19/4/2020, nếu cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật đến các huyện, thành phố. Văn bản thì đã có hiệu lực nhung ở địa phương của tôi hầu như đã phớt lờ không triển khai thực hiện, các cấp chính quyền địa phương còn rất lơ là trong việc phòng chống dịch cũng như thực hiện văn bản chỉ đọa của cấp trên mà nhất là hoạt động karaoke, hát với nhau hình như vẫn hoạt động bình thường, đây chính là nguồn lây nhiễm vô cùng nguy hiểm. Vì vậy là một công dân ở địa phương tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề phòng dịch covid-19 tôi xin kiến nghị với các ngành chức năng có liên quan mấy vấn đề sau:

1/ Chỉ đạo sát sao việc thực thực hiện tinh thần văn bản 542 của UBND tỉnh.

2/ Chính quyền địa phương các cấp cần quan tâm hơn nữa về công tác phòng chống dịch của địa phương mình mà nhất là hoạt động karaoke, hát với nhau...như tinh thần công văn 542 của UBND tỉnh để tránh lây nhiễm từ hoạt động này.

3/ Ở địa phương phải theo dõi kiểm tra sâu sát hoạt động karaoke, hát với nhau...trên địa bàn nhằm ngăn chạn lây nhiễm dịch bệnh vì các hoạt động này có khả năng lây nhiễm rất cao.

4/ Xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cám ơn.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: