(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: null
Người hỏi : Học Sinh     Số điện thoại: 0388582711     Email: tuanduong.02102002@gmail.com     Địa chỉ: null
Ngày hỏi: 23/03/2020 - 19 Giờ 19 phút     Ngày chuyển: 24/03/2020 - 10 Giờ 20 phút

Nội dung câu hỏi: Muốn đi học lại mình cần thực hiện những j và bắt đầu như thế nào ?
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 26/03/2020 - 07 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Đề nghị bạn cung cấp rõ hơn các thông tin sau: đã hoàn thành chương trình học lớp mấy, tại đâu?


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: null
 Nội dung câu hỏi: Muốn đi học lại mình cần thực hiện những j và bắt đầu như thế nào ?
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Muốn đi học lại mình cần thực hiện những j và bắt đầu như thế nào ?
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: