(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin thu hồi câu hỏi: Tăng thu nhập cuối năm gửi lúc 13h08 phút ngày 17/1/2020
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại: 0985951516     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 17/01/2020 - 18 Giờ 32 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đã thực hiện thu hồi theo đề nghị của người gửi câu hỏi.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin thu hồi câu hỏi: Tăng thu nhập cuối năm gửi lúc 13h08 phút ngày 17/1/2020
 Nội dung câu hỏi:

Xin thu hồi câu hỏi: Tăng thu nhập cuối năm gửi lúc 13h08 phút ngày 17/1/2020.

Cho tôi hỏi: Tôi có đi làm tại đơn vị sự nghiệp thuộc sở LĐTB&XH, do điều kiện nên tôi xin nghĩ việc từ tháng 7/2019. Vậy tôi cuối năm tôi có được tính tiền tăng thu nhập trong những tháng tôi có làm việc tại đơn vị hay không. Theo tôi được biết thì mấy năm trước có người nghĩ vẩn được tính tăng thu nhập theo tháng làm việc. Tại sao năm nay tôi lại không được tính. Xin cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin thu hồi câu hỏi: Tăng thu nhập cuối năm gửi lúc 13h08 phút ngày 17/1/2020.

Cho tôi hỏi: Tôi có đi làm tại đơn vị sự nghiệp thuộc sở LĐTB&XH, do điều kiện nên tôi xin nghĩ việc từ tháng 7/2019. Vậy tôi cuối năm tôi có được tính tiền tăng thu nhập trong những tháng tôi có làm việc tại đơn vị hay không. Theo tôi được biết thì mấy năm trước có người nghĩ vẩn được tính tăng thu nhập theo tháng làm việc. Tại sao năm nay tôi lại không được tính. Xin cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: