(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin thu hồi câu hỏi số 6.
Người hỏi : Trần Phương Nam     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 16/01/2020 - 20 Giờ 29 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đã thực hiện thu hồi câu hỏi theo yêu cầu.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin thu hồi câu hỏi số 6.
 Nội dung câu hỏi:

Xét thấy để tự thỏa thuận, còn tình hàng xóm về sau. Về nội dung " Ranh đất, hẽm 47, ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh. Xin chân thành biết ơn quý cơ quan.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xét thấy để tự thỏa thuận, còn tình hàng xóm về sau. Về nội dung " Ranh đất, hẽm 47, ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh. Xin chân thành biết ơn quý cơ quan.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: