(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy Định Về Mức Chi Hổ Trợ Trong Đào Tạo Bồi Dưởng Cán Bộ, Công Chức Viên Chức Tỉnh Tây Ninh
Người hỏi : Trần Tính     Số điện thoại: 01259136693     Email: trantinh_91@yahoo.com     Địa chỉ: Tân Thạnh Tân Hưng Tân Châu Tây Ninh
Ngày hỏi: 18/06/2014 - 11 Giờ 54 phút     Ngày chuyển: 18/06/2014 - 16 Giờ 30 phút

Nội dung câu hỏi:

 Hiện nay tôi là công an vên và đang theo học lớp trung cấp chuyên nghiệp(để làm trưởng công an xã) vậy theo Qui định mức chi hổ trợ trong bồi dưởng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh thì tôi có được hổ trợ hay không và có thì do cơ quan-bộ phận nào phụ trách, do các bạn học cùng lớp thì người được hổ trợ người thì không, rất mong nhận được sự giúp đở của các cơ quan liên quan.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 19/06/2014 - 14 Giờ 52 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

      Chào Bạn căn cứ theo Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định trình độ chuyên môn, các chuyên ngành đối với các chức danh công chức cấp xã.

       Theo khoản 1 Điều 2 Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn có nêu rõ “ Đối với chức danh Trưởng Công an xã: tốt nghiệp trung cấp trở lên các nhóm ngành quản lý trật tự xã hội: cảnh sát: an ninh:công an và theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với các chức danh này

     Căn cứ Khoản 2 điều 3 Chương I của Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì điều kiện áp dụng có nêu: “ cán bộ, công chức cấp xã học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm”.

     Do đó chuyên ngành bạn tự đào tạo nâng cao trình độ không theo vị trí việc làm nên bạn không được hỗ trợ.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng - Sở Nội vu 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy Định Về Mức Chi Hổ Trợ Trong Đào Tạo Bồi Dưởng Cán Bộ, Công Chức Viên Chức Tỉnh Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

 Hiện nay tôi là công an vên và đang theo học lớp trung cấp chuyên nghiệp(để làm trưởng công an xã) vậy theo Qui định mức chi hổ trợ trong bồi dưởng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh thì tôi có được hổ trợ hay không và có thì do cơ quan-bộ phận nào phụ trách, do các bạn học cùng lớp thì người được hổ trợ người thì không, rất mong nhận được sự giúp đở của các cơ quan liên quan.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

 Hiện nay tôi là công an vên và đang theo học lớp trung cấp chuyên nghiệp(để làm trưởng công an xã) vậy theo Qui định mức chi hổ trợ trong bồi dưởng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh thì tôi có được hổ trợ hay không và có thì do cơ quan-bộ phận nào phụ trách, do các bạn học cùng lớp thì người được hổ trợ người thì không, rất mong nhận được sự giúp đở của các cơ quan liên quan.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: