(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về việc dạy thêm
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0976132204     Email: tuyenngoc77@gmail.com     Địa chỉ: Thị Trấn -Hòa Thành-Tây Ninh
Ngày hỏi: 18/06/2014 - 09 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 18/06/2014 - 11 Giờ 30 phút

Nội dung câu hỏi:
Tôi là phu huynh hiện đang có con sắp vào lớp 1,nhưng khổ nổi muốn xin cho cháu được học thêm rất khó vì hiện nay ngành giáo dục đang cấm dạy thêm nên nhiều giáo viên không dạy thêm .
_Còn GV  có dạy thêm thì không nhận vì cháu nhà tôi học rất chậm, mà họ chỉ nhận em nào học nhanh mà thôi, điều này gây cho tôi lo lắng nhiều hơn,cứ như vậy những phụ huynh có con em học chậm khi vào năm học tới phải làm sao học kịp với những em vừa học giỏi vừa được học thêm.
Chúng tôi có thể mạn phép xin ngành giáo dục bãi bỏ lệnh cấm học thêm cho công bằng, để con tôi có thể theo học thêm như các em khác.  
 Nếu cấm thì xin cấm tuyệt đối để khi vào năm học mới các em đều có tầm nhận thức như nhau.
 Nếu ngành GD cần biết điểm dạy thêm, thì xin cho chúng tôi các số điện thoại tin cậy ,chúng tôi có thể nhắn tin được hay không? Vì họ luôn nghỉ kịp lúc khi nghe tin có kiểm tra, nên tôi cũng không hiểu lý do vì sao những GV đó không hề bị xử lý khi mà ngành có lệnh cấm.
                                                                      Hòa Thành 18/6/2014
                                                                       Trân trọng kính chào
 

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 18/06/2014 - 16 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT xin trả lời:

1. Hiện nay ngành giáo dục và đào tạo Tây Ninh không cho phép dạy thêm không đúng quy định theo  Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

2. Chúng tôi cung cấp số điện thoại để quý phụ huynh báo về dạy thêm của GV tiểu học như bạn đưa tin, cụ thể giáo viên và địa chỉ càng tốt. Sở sẽ xử lý nghiêm các trường hợp dạy không đúng quy định.

- Ông Đổng Ngọc Lập - Giám đốc - 0913822752

- Ông Nguyễn Văn Phước -  Chánh Thanh tra - 0907558877

Trân trọng./.

ThS Nguyễn Thanh Việt - CNTT

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về việc dạy thêm
 Nội dung câu hỏi:
Tôi là phu huynh hiện đang có con sắp vào lớp 1,nhưng khổ nổi muốn xin cho cháu được học thêm rất khó vì hiện nay ngành giáo dục đang cấm dạy thêm nên nhiều giáo viên không dạy thêm .
_Còn GV  có dạy thêm thì không nhận vì cháu nhà tôi học rất chậm, mà họ chỉ nhận em nào học nhanh mà thôi, điều này gây cho tôi lo lắng nhiều hơn,cứ như vậy những phụ huynh có con em học chậm khi vào năm học tới phải làm sao học kịp với những em vừa học giỏi vừa được học thêm.
Chúng tôi có thể mạn phép xin ngành giáo dục bãi bỏ lệnh cấm học thêm cho công bằng, để con tôi có thể theo học thêm như các em khác.  
 Nếu cấm thì xin cấm tuyệt đối để khi vào năm học mới các em đều có tầm nhận thức như nhau.
 Nếu ngành GD cần biết điểm dạy thêm, thì xin cho chúng tôi các số điện thoại tin cậy ,chúng tôi có thể nhắn tin được hay không? Vì họ luôn nghỉ kịp lúc khi nghe tin có kiểm tra, nên tôi cũng không hiểu lý do vì sao những GV đó không hề bị xử lý khi mà ngành có lệnh cấm.
                                                                      Hòa Thành 18/6/2014
                                                                       Trân trọng kính chào
 
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Tôi là phu huynh hiện đang có con sắp vào lớp 1,nhưng khổ nổi muốn xin cho cháu được học thêm rất khó vì hiện nay ngành giáo dục đang cấm dạy thêm nên nhiều giáo viên không dạy thêm .
_Còn GV  có dạy thêm thì không nhận vì cháu nhà tôi học rất chậm, mà họ chỉ nhận em nào học nhanh mà thôi, điều này gây cho tôi lo lắng nhiều hơn,cứ như vậy những phụ huynh có con em học chậm khi vào năm học tới phải làm sao học kịp với những em vừa học giỏi vừa được học thêm.
Chúng tôi có thể mạn phép xin ngành giáo dục bãi bỏ lệnh cấm học thêm cho công bằng, để con tôi có thể theo học thêm như các em khác.  
 Nếu cấm thì xin cấm tuyệt đối để khi vào năm học mới các em đều có tầm nhận thức như nhau.
 Nếu ngành GD cần biết điểm dạy thêm, thì xin cho chúng tôi các số điện thoại tin cậy ,chúng tôi có thể nhắn tin được hay không? Vì họ luôn nghỉ kịp lúc khi nghe tin có kiểm tra, nên tôi cũng không hiểu lý do vì sao những GV đó không hề bị xử lý khi mà ngành có lệnh cấm.
                                                                      Hòa Thành 18/6/2014
                                                                       Trân trọng kính chào
 
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: