(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về xin nhập quốc tịch Việt Nam
Người hỏi : Mạch Thị Gòn     Số điện thoại:      Email: cvtayninh@gmail.com     Địa chỉ: xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 16/06/2014 - 15 Giờ 34 phút     Ngày chuyển: 17/06/2014 - 07 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi sinh năm 1965, trước năm 1975, tôi sống cùng ba mẹ tôi tại Campuchia. Sau năm 1975, ba mẹ tôi về Việt Nam sinh sống, tôi vẫn sinh sống tại Campuchia và không mang quốc tịch Campuchia cũng như Việt Nam. Năm 1980, tôi lấy chồng là người mang quốc tịch Campuchia. Chúng tôi có một người con chung. Năm 1996, tôi và chồng tôi ly hôn tại Campuchia, tôi và con tôi về Việt Nam. Từ năm 1996 đến nay, tôi và con tôi sinh sống tại nhà ba mẹ ruột tôi tại xã Trí Bình, huyện Châu Thành nhưng vẫn chưa làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Hiện nay, con tôi đã lớn và có nhu cầu xin nhập quốc tịch Việt Nam. Xin cho hỏi, tôi có thể nhập quốc tịch Việt Nam cho tôi và con tôi được hay không? Nếu được, tôi phải đến cơ quan nào để được hỗ trợ giúp đỡ (Hiện tôi và con tôi không có sổ hộ khẩu, giấy chứng minh, giấy khai sinh Việt Nam cũng như của Campuchia).

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 01/07/2014 - 08 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:

Căn cứ vào điều 19 và Điều 20 Luật Quốc tịch quy định:

1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.

4. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

5. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam không được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

* Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam:

1. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

a) Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

c) Bản khai lý lịch;

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

đ) Giấy tờ chứng minh trình độ Tiếng Việt;

e) Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam;

g) Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.

2. Những người được miễn một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật này thì được miễn các giấy tờ tương ứng với điều kiện được miễn.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 22 Luật Quốc tịch và Điều 8 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 20/9/2009 thì người không quốc tịch mà không có đầy đủ các giấy tờ về nhân thân nhưng đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt Nam từ 20 năm trở lên tính đến ngày 01/7/2009 và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam thì mới được làm thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam, thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 01/7/2012.

Như vậy, theo quy định khi xin nhập quốc tịch Việt Nam người nước ngoài hoặc người không quốc tịch ngoài việc phải đáp ứng một số điều kiện thì người xin nhập quốc tịch phải nộp các giấy tờ theo quy định. Nếu không có giấy tờ về nhân thân thì phải cư trú trên lãnh thổ Việt Nam từ 20 năm tính đến ngày 01/9/2009 và nộp hồ sơ đến hết ngày 01/9/2012. Tuy nhiên, theo nội dung bà trình bày thì bà và con của bà là người không quốc tịch, không có bất cứ giấy tờ nhân thân nào và cư trú trên lãnh thổ Việt Nam từ năm 1996 đến nay.

Do đó, căn cứ vào quy định thì bà và con của bà không đủ điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam.

Trên đây là ý kiến trả lời của Phòng Hành chính tư pháp, kính trình Ban Giám đốc xem xét phê duyệt./. 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về xin nhập quốc tịch Việt Nam
 Nội dung câu hỏi:

Tôi sinh năm 1965, trước năm 1975, tôi sống cùng ba mẹ tôi tại Campuchia. Sau năm 1975, ba mẹ tôi về Việt Nam sinh sống, tôi vẫn sinh sống tại Campuchia và không mang quốc tịch Campuchia cũng như Việt Nam. Năm 1980, tôi lấy chồng là người mang quốc tịch Campuchia. Chúng tôi có một người con chung. Năm 1996, tôi và chồng tôi ly hôn tại Campuchia, tôi và con tôi về Việt Nam. Từ năm 1996 đến nay, tôi và con tôi sinh sống tại nhà ba mẹ ruột tôi tại xã Trí Bình, huyện Châu Thành nhưng vẫn chưa làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Hiện nay, con tôi đã lớn và có nhu cầu xin nhập quốc tịch Việt Nam. Xin cho hỏi, tôi có thể nhập quốc tịch Việt Nam cho tôi và con tôi được hay không? Nếu được, tôi phải đến cơ quan nào để được hỗ trợ giúp đỡ (Hiện tôi và con tôi không có sổ hộ khẩu, giấy chứng minh, giấy khai sinh Việt Nam cũng như của Campuchia).

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi sinh năm 1965, trước năm 1975, tôi sống cùng ba mẹ tôi tại Campuchia. Sau năm 1975, ba mẹ tôi về Việt Nam sinh sống, tôi vẫn sinh sống tại Campuchia và không mang quốc tịch Campuchia cũng như Việt Nam. Năm 1980, tôi lấy chồng là người mang quốc tịch Campuchia. Chúng tôi có một người con chung. Năm 1996, tôi và chồng tôi ly hôn tại Campuchia, tôi và con tôi về Việt Nam. Từ năm 1996 đến nay, tôi và con tôi sinh sống tại nhà ba mẹ ruột tôi tại xã Trí Bình, huyện Châu Thành nhưng vẫn chưa làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Hiện nay, con tôi đã lớn và có nhu cầu xin nhập quốc tịch Việt Nam. Xin cho hỏi, tôi có thể nhập quốc tịch Việt Nam cho tôi và con tôi được hay không? Nếu được, tôi phải đến cơ quan nào để được hỗ trợ giúp đỡ (Hiện tôi và con tôi không có sổ hộ khẩu, giấy chứng minh, giấy khai sinh Việt Nam cũng như của Campuchia).

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: