(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: khiếu nại
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/06/2014 - 12 Giờ 49 phút     Ngày chuyển: 16/06/2014 - 07 Giờ 23 phút

Nội dung câu hỏi:

phòng nội vụ châu thành tây ninh, tuyển công chức ngày 29 tháng 5 năm 2014. theo qui định sau khi kết thúc pỏng vấn là 15ngay2 sau, phòng nội vụ sẽ công bo61` kết quả thi mà đến này đã qua 15ngay2 mà vẫn chưa công bôi. đề nghĩ phòng nội vụ áp dụng đúng qui định của pháp luật về tuyển dụng công chức.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 28/09/2016 - 15 Giờ 31 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện trả lời câu hỏi của bạn như sau:

 

Do nội dung câu hỏi của bạn chưa chi tiết, cụ thể. Bạn vui lòng đặt câu hỏi rõ hơn như nêu rõ tên,  địa chỉ, và bạn xin tuyển công chức ở xã hay ở huyện, chuyên ngành gì, hoặc bạn có thể liên hệ Phòng Nội vụ  huyện Châu thành  qua số điện thoại: 0663. 878871 ( gặp chị Thảo ) để biết rõ thông tin.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: khiếu nại
 Nội dung câu hỏi:

phòng nội vụ châu thành tây ninh, tuyển công chức ngày 29 tháng 5 năm 2014. theo qui định sau khi kết thúc pỏng vấn là 15ngay2 sau, phòng nội vụ sẽ công bo61` kết quả thi mà đến này đã qua 15ngay2 mà vẫn chưa công bôi. đề nghĩ phòng nội vụ áp dụng đúng qui định của pháp luật về tuyển dụng công chức.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

phòng nội vụ châu thành tây ninh, tuyển công chức ngày 29 tháng 5 năm 2014. theo qui định sau khi kết thúc pỏng vấn là 15ngay2 sau, phòng nội vụ sẽ công bo61` kết quả thi mà đến này đã qua 15ngay2 mà vẫn chưa công bôi. đề nghĩ phòng nội vụ áp dụng đúng qui định của pháp luật về tuyển dụng công chức.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: