(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: TRỢ CẤP NGƯỜI CAO TUỔI
Người hỏi : Ngô Thị Minh Ngọc     Số điện thoại:      Email: hoahongphongvan11151@yahoo.com     Địa chỉ: Xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 13/06/2014 - 09 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 13/06/2014 - 14 Giờ 20 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính chào Quý Anh (Chị) !

Hiện gia đình tôi còn một người già năm nay đã ngoài 80 tuổi và đang hưởng trợ cấp dành cho người cao tuổi. Nhưng đã mấy tháng nay không thấy được cấp nữa. Tôi đã hỏi nhiều gia đình thân quen cũng có người già đang hưởng trợ cấp trên địa bàn và được biết cũng không được cấp mấy tháng nay. Và tôi cũng đã xuống UBND xã Long Thành Trung hỏi thì được trả lời là chưa có ngân sách. Anh (Chị) cho tôi hỏi:

1. Lý do tại sao ?

2. Người già trên 80 tuổi đang được hưởng trợ cấp theo chính sách nào của nhà nước, với mức tiền được hưởng là bao nhiêu một tháng ?

3. Và phải chờ bao lâu nữa mới được trợ cấp lại ?

Rất mong Quý Anh (Chị) sớm trả lời và giải quyết để người già an tâm có cuộc sống tốt hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Anh (Chị) !


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 15/08/2014 - 07 Giờ 08 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua xem xét nội dung câu hỏi, UBND huyện trả lời như sau:

Vấn đề này, do phải chờ hướng dẫn của cấp có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện chính sách mới nên có chậm trễ. Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động-TBXH thực hiện chi trợ cấp theo qui định.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: TRỢ CẤP NGƯỜI CAO TUỔI
 Nội dung câu hỏi:

Kính chào Quý Anh (Chị) !

Hiện gia đình tôi còn một người già năm nay đã ngoài 80 tuổi và đang hưởng trợ cấp dành cho người cao tuổi. Nhưng đã mấy tháng nay không thấy được cấp nữa. Tôi đã hỏi nhiều gia đình thân quen cũng có người già đang hưởng trợ cấp trên địa bàn và được biết cũng không được cấp mấy tháng nay. Và tôi cũng đã xuống UBND xã Long Thành Trung hỏi thì được trả lời là chưa có ngân sách. Anh (Chị) cho tôi hỏi:

1. Lý do tại sao ?

2. Người già trên 80 tuổi đang được hưởng trợ cấp theo chính sách nào của nhà nước, với mức tiền được hưởng là bao nhiêu một tháng ?

3. Và phải chờ bao lâu nữa mới được trợ cấp lại ?

Rất mong Quý Anh (Chị) sớm trả lời và giải quyết để người già an tâm có cuộc sống tốt hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Anh (Chị) !

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính chào Quý Anh (Chị) !

Hiện gia đình tôi còn một người già năm nay đã ngoài 80 tuổi và đang hưởng trợ cấp dành cho người cao tuổi. Nhưng đã mấy tháng nay không thấy được cấp nữa. Tôi đã hỏi nhiều gia đình thân quen cũng có người già đang hưởng trợ cấp trên địa bàn và được biết cũng không được cấp mấy tháng nay. Và tôi cũng đã xuống UBND xã Long Thành Trung hỏi thì được trả lời là chưa có ngân sách. Anh (Chị) cho tôi hỏi:

1. Lý do tại sao ?

2. Người già trên 80 tuổi đang được hưởng trợ cấp theo chính sách nào của nhà nước, với mức tiền được hưởng là bao nhiêu một tháng ?

3. Và phải chờ bao lâu nữa mới được trợ cấp lại ?

Rất mong Quý Anh (Chị) sớm trả lời và giải quyết để người già an tâm có cuộc sống tốt hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Anh (Chị) !

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: