(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về việc dạy thêm ở tiểu học
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thành-Tây Ninh
Ngày hỏi: 17/06/2014 - 17 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 18/06/2014 - 08 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

Thưa Sở GD! Tôi được biết là Sở GD đã nghiêm cấm dạy thêm ở tiểu học. Thế nhưng hiện nay ở trường TH Long Vĩnh, huyện Châu Thành đang tổ chức dạy thêm đại trà tại trường, thu 400.000đ/HS cho một môn học, do thầy hiệu phó của trường dạy tất cả HS các khối 3,4,5. Nếu đây là dạy bồi dưỡng cho HS thi HS giỏi thì HS đâu phải đóng tiền như thế, bởi vì chẳng lẻ HS được chọn đi thi HS giỏi mà phải đóng tiền thì nhà trường mới bồi dưỡng còn không đóng tiền thì nhà trường không bồi dưỡng đi thi hay sao? Và nếu là bồi dưỡng để thi HS giỏi thì chỉ bồi dưỡng những em học giỏi được chọn đi thi chứ không tổ chức dạy đại trà tất cả như thế, vừa không hiệu quả, mà lại thu số tiền rất lớn của PH chúng tôi, đến vài chục triệu đồng. Vậy xin hỏi sở trường TH Long Vĩnh tổ chức dạy thêm như vậy có đúng quy định của sở hay không để PH chúng tôi được biết rõ về điều này. Xin cám ơn sở!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 30/06/2014 - 10 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn câu hỏi của bạn !

            Câu hỏi của bạn đã được chuyển cho Phòng GD & ĐT huyện châu thành và sẽ được phòng GD & ĐT trả lời sớm nhất


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về việc dạy thêm ở tiểu học
 Nội dung câu hỏi:

Thưa Sở GD! Tôi được biết là Sở GD đã nghiêm cấm dạy thêm ở tiểu học. Thế nhưng hiện nay ở trường TH Long Vĩnh, huyện Châu Thành đang tổ chức dạy thêm đại trà tại trường, thu 400.000đ/HS cho một môn học, do thầy hiệu phó của trường dạy tất cả HS các khối 3,4,5. Nếu đây là dạy bồi dưỡng cho HS thi HS giỏi thì HS đâu phải đóng tiền như thế, bởi vì chẳng lẻ HS được chọn đi thi HS giỏi mà phải đóng tiền thì nhà trường mới bồi dưỡng còn không đóng tiền thì nhà trường không bồi dưỡng đi thi hay sao? Và nếu là bồi dưỡng để thi HS giỏi thì chỉ bồi dưỡng những em học giỏi được chọn đi thi chứ không tổ chức dạy đại trà tất cả như thế, vừa không hiệu quả, mà lại thu số tiền rất lớn của PH chúng tôi, đến vài chục triệu đồng. Vậy xin hỏi sở trường TH Long Vĩnh tổ chức dạy thêm như vậy có đúng quy định của sở hay không để PH chúng tôi được biết rõ về điều này. Xin cám ơn sở!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Thưa Sở GD! Tôi được biết là Sở GD đã nghiêm cấm dạy thêm ở tiểu học. Thế nhưng hiện nay ở trường TH Long Vĩnh, huyện Châu Thành đang tổ chức dạy thêm đại trà tại trường, thu 400.000đ/HS cho một môn học, do thầy hiệu phó của trường dạy tất cả HS các khối 3,4,5. Nếu đây là dạy bồi dưỡng cho HS thi HS giỏi thì HS đâu phải đóng tiền như thế, bởi vì chẳng lẻ HS được chọn đi thi HS giỏi mà phải đóng tiền thì nhà trường mới bồi dưỡng còn không đóng tiền thì nhà trường không bồi dưỡng đi thi hay sao? Và nếu là bồi dưỡng để thi HS giỏi thì chỉ bồi dưỡng những em học giỏi được chọn đi thi chứ không tổ chức dạy đại trà tất cả như thế, vừa không hiệu quả, mà lại thu số tiền rất lớn của PH chúng tôi, đến vài chục triệu đồng. Vậy xin hỏi sở trường TH Long Vĩnh tổ chức dạy thêm như vậy có đúng quy định của sở hay không để PH chúng tôi được biết rõ về điều này. Xin cám ơn sở!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: