(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nhờ sở tài nguyên môi trường kiểm tra, thanh tra hoạt động của bộ phận hỏi đáp quy hoạch của vpdkdd tp
Người hỏi : tập thể     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 15/01/2020 - 13 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 17/01/2020 - 07 Giờ 34 phút

Nội dung câu hỏi:

Câu hỏi là: người dân lên vp đăng kí đất đai thành phố Tây ninh cầm giấy đất lên hỏi có quy hoạch không để mua? vậy mà yêu cầu phải chính chủ đất lên làm đơn đăng kí mới trả lời được? rồi chủ đất lên thì giấy hẹn tới 15 ngày? 

1/ làm như vậy rườm rà không? hỏi có quy hoạch không mà mất 15 ngày, trong khi có tay trong lo thì 3 ngày 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 04/02/2020 - 16 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi xem xét nội dung, Phòng Quản lý Đô thị trả lời như sau:

  1. Về việc cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị

        Căn cứ Khoản 1 Điều 55 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định: “Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị các cấp có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị đã được phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu”. Theo đó, Phòng Quản lý đô thị Thành phố là cơ quan tham mưu cho UBND Thành phố để quản lý về quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố, còn Văn phòng đăng ký đất đai không có chức năng về quản lý quy hoạch đô thị, nên đề nghị Ông/Bà trực tiếp liên hệ Phòng Phòng Quản lý đô thị Thành phố để được xem xét trả lời cụ thể về thông tin quy hoạch đô thị.

  1. Về trường hợp người sử dụng đất đề nghị xem xét thông tin quy hoạch

        Người chủ sử dụng đất được Nhà nước giao đất (hoặc cho thuê đất) và bảo hộ các quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, trong đó có thông tin về quy hoạch của thửa đất. Theo đó, người chủ sử dụng đất (hoặc người được ủy quyền hợp pháp theo quy định) sẽ được cung cấp các thông tin liên quan về quy hoạch của thửa đất để đảm bảo đất đai đã giao cho người sử dụng được sử dụng đúng mục đích theo quy định trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

        Để tránh các trường hợp người lấy thông tin quy hoạch không phải là chủ sử dụng đất để thực hiện các giao dịch không đúng quy định của pháp luật, Phòng Quản lý đô thị chỉ cung cấp thông tin quy hoạch thửa đất cho người chủ sử dụng đất hoặc người được ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật.

  1. Thời hạn xem xét trả lời các yêu cầu của công dân

        Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch của người chủ sử dụng đất (đây là thời hạn tối đa để xem xét giải quyết các văn bản trả lời hành chính thông thường cho công dân, không phải là thủ tục hành chính). Phòng Quản lý đô thị sẽ xem xét trả lời bằng văn bản có ký tên và đóng dấu xác nhận, kèm theo sơ đồ quy hoạch để đảm bảo thông tin quy hoạch được cung cấp đầy đủ và chuẩn xác cho người dân.

        Trong một số trường hợp thửa đất có vị trí, kích thước được xác định rõ ràng không cần thiết đi thẩm tra, xác minh ngoài thực địa sẽ được Phòng Quản lý đô thị xem xét trả lời trước thời hạn theo giấy hẹn trả hồ sơ. Nếu có trường hợp “tay trong” như Ông/Bà phản ánh, Phòng Quản lý đô thị sẽ xác minh và xử lý theo quy định đối với công chức vi phạm.

          Phòng Quản lý đô thị thông tin cho Ông/bà được rõ.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nhờ sở tài nguyên môi trường kiểm tra, thanh tra hoạt động của bộ phận hỏi đáp quy hoạch của vpdkdd tp
 Nội dung câu hỏi:

Câu hỏi là: người dân lên vp đăng kí đất đai thành phố Tây ninh cầm giấy đất lên hỏi có quy hoạch không để mua? vậy mà yêu cầu phải chính chủ đất lên làm đơn đăng kí mới trả lời được? rồi chủ đất lên thì giấy hẹn tới 15 ngày? 

1/ làm như vậy rườm rà không? hỏi có quy hoạch không mà mất 15 ngày, trong khi có tay trong lo thì 3 ngày 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Câu hỏi là: người dân lên vp đăng kí đất đai thành phố Tây ninh cầm giấy đất lên hỏi có quy hoạch không để mua? vậy mà yêu cầu phải chính chủ đất lên làm đơn đăng kí mới trả lời được? rồi chủ đất lên thì giấy hẹn tới 15 ngày? 

1/ làm như vậy rườm rà không? hỏi có quy hoạch không mà mất 15 ngày, trong khi có tay trong lo thì 3 ngày 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: