(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giám sát đơn vị trả lời
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/01/2020 - 09 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 15/01/2020 - 16 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị Ban quản trị câu hỏi thường xuyên giám sát tiến độ trả lời của các sở ngành, địa phương, đơn vị. Tình trạng chậm trả lời vẫn lặp lai như năm trước, làm cử tri thất vọng khi phản ánh trên cổng hỏi đáp điện tử

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ban quản trị hệ thống hỏi đáp trực tuyến     
Thời gian trả lời: 03/02/2020 - 08 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào ông/bà!

Hiện nay, việc giám sát tiến độ trả lời câu hỏi của các đơn vị đang được thực hiện bằng hình thức chấm điểm Cải cách hành chính và điểm Ứng dụng Công nghệ thông tin hàng năm tại các đơn vị. Ban quản trị hệ thống thông tin để ông/bà được biết.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giám sát đơn vị trả lời
 Nội dung câu hỏi:

Đề nghị Ban quản trị câu hỏi thường xuyên giám sát tiến độ trả lời của các sở ngành, địa phương, đơn vị. Tình trạng chậm trả lời vẫn lặp lai như năm trước, làm cử tri thất vọng khi phản ánh trên cổng hỏi đáp điện tử

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị Ban quản trị câu hỏi thường xuyên giám sát tiến độ trả lời của các sở ngành, địa phương, đơn vị. Tình trạng chậm trả lời vẫn lặp lai như năm trước, làm cử tri thất vọng khi phản ánh trên cổng hỏi đáp điện tử

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: