(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phản ánh về việc dạy thêm của giáo viên
Người hỏi : PHHS     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 17/11/2019 - 19 Giờ 11 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi của ông/bà không thuộc phạm vi trả lời của Cổng hỏi đáp trực tuyến. Những câu hỏi có nội dung khiếu nại, tố cáo phải thực hiện theo Luật Khiếu nại, tố cáo hiện hành. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phản ánh về việc dạy thêm của giáo viên
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn phản ánh về vấn đề dạy thêm của GV Lý Quốc Huân trường THCS Hiệp Thạnh huyện Gò Dầu.

Thầy Huân dạy thêm ở ngoài nhà trường và thường có những lời nói nặng (hạ thấp) học sinh của mình trong giờ học (đối với những học sinh không học thêm của thầy).

Ra bài kiểm tra cũng có sự phân biệt giữa học sinh học thêm và không học thêm.

Vấn đề dạy thêm là vấn đề cá nhân, đề nghị thầy cần có thái độ tôn trọng học sinh của mình. Chúng tôi là người dân lao động, lo tiền cho con học tại trường đã khó không có khả năng cho con mình tiền để đi học thêm của thầy.

Tôi biết tình trạng này những năm học trước đã xảy ra, tại sao chưa giải quyết dứt điểm mà lại để tái diễn.

Tôi rất mong Lãnh đạo nhà trường cùng cơ quan chức năng vào cuộc tìm hiểu và giải quyết chấm dứt tình trạng này. Không để học sinh (con em) chúng tôi bất mãn trong những buổi học như vậy., Không để nhân cách của nhà giáo bị bôi nhọ và hạ thấp. 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn phản ánh về vấn đề dạy thêm của GV Lý Quốc Huân trường THCS Hiệp Thạnh huyện Gò Dầu.

Thầy Huân dạy thêm ở ngoài nhà trường và thường có những lời nói nặng (hạ thấp) học sinh của mình trong giờ học (đối với những học sinh không học thêm của thầy).

Ra bài kiểm tra cũng có sự phân biệt giữa học sinh học thêm và không học thêm.

Vấn đề dạy thêm là vấn đề cá nhân, đề nghị thầy cần có thái độ tôn trọng học sinh của mình. Chúng tôi là người dân lao động, lo tiền cho con học tại trường đã khó không có khả năng cho con mình tiền để đi học thêm của thầy.

Tôi biết tình trạng này những năm học trước đã xảy ra, tại sao chưa giải quyết dứt điểm mà lại để tái diễn.

Tôi rất mong Lãnh đạo nhà trường cùng cơ quan chức năng vào cuộc tìm hiểu và giải quyết chấm dứt tình trạng này. Không để học sinh (con em) chúng tôi bất mãn trong những buổi học như vậy., Không để nhân cách của nhà giáo bị bôi nhọ và hạ thấp. 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: