(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sở Nội Vụ-TN
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email: a@tayninh.gov.vn     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/06/2014 - 16 Giờ 44 phút     Ngày chuyển: 06/06/2014 - 08 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

 

Sở Nội vụ trả lời tôi

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, do Bạn công tác được 3 năm nhưng vào công chức chính thức năm 2013.

Căn cứ vào Điều 3 Chương I của Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 13/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, về việc ban hành chính sách đào tạo và thu hút nhân tài thì bạn chưa đủ thâm niên công tác theo quy định. Nên không được nhận hỗ trợ đào tạo sau đại học.

Căn cứ theo Khoản 3 điều 5 Chương II của Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 13/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, về việc ban hành chính sách đào tạo và thu hút nhân tài có nêu rõ “ Nếu cán bộ công chức của tỉnh tự tham gia đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ sau đại học ngoài giờ hành chính tại các cơ sở đào tạo sau khi tốt nghiệp được hưởng hỗ trợ với định mức khoán như cán bộ công chức của tỉnh” nhưng trình độ chuyên môn tự đào tạo phải gắn với vị trí việc làm và khi tốt nghiệp phải đảm bảo điều kiện và tiêu chuẩn quy định mới được hỗ trợ.

Cho tôi hỏi thêm như thế nào gọi là gắn với vị trí việc làm,  tôi nghĩ khi tôi được cơ quan tuyển dụng cho thi công chức vào biên chế là tôi đã đúng với vị trí việc làm của tôi rồi....nếu không đúng vị trí việc làm sở nội vụ cho thi vào biên chế làm gì ví dụ trình độ tôi là đại học khi được tuyển dụng tôi được vào biên chế làm công tác về cải cách hành chính hoặc TTHC ...lĩnh vực tư pháp.nội vụ...và đươc cơ quan cho đi học cao học quản lý hành chính công của học viện hành chính quốc giá như vậy có đúng với vị trí việc làm chưa?nếu Sở nội vụ nói không đúng với vị trí việc làm thì Quyết định số 37 ban hành sẽ không thu hút được ai về tỉnh làm cả và cũng không động viên được anh em  nào của tỉnh đã vào biên chế trong tỉnh đi học nâng cao trình độ cả. Do đó, mong trả lời cụ thể hơn như thế nào là đúng với vị trí việc làm?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 16/06/2014 - 16 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo quy định điều 3 của Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức có quy định:

Vị trí việc làm là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị”.

Theo quy định điều 3 của Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập có quy định:

“Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng; là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.”

Như vậy, trường hợp của bạn nếu bạn là công chức thì vị trí việc làm thực theo Nghị định số 36/2013/NĐ-CP, còn bạn là viên chức thì vị trí việc làm thực theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ.

Trân Trọng./.

Xin liên hệ Trực tiếp phòng Tổ chức công chức 0663822414 để được giải đáp rõ ràng .


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sở Nội Vụ-TN
 Nội dung câu hỏi:

 

Sở Nội vụ trả lời tôi

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, do Bạn công tác được 3 năm nhưng vào công chức chính thức năm 2013.

Căn cứ vào Điều 3 Chương I của Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 13/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, về việc ban hành chính sách đào tạo và thu hút nhân tài thì bạn chưa đủ thâm niên công tác theo quy định. Nên không được nhận hỗ trợ đào tạo sau đại học.

Căn cứ theo Khoản 3 điều 5 Chương II của Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 13/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, về việc ban hành chính sách đào tạo và thu hút nhân tài có nêu rõ “ Nếu cán bộ công chức của tỉnh tự tham gia đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ sau đại học ngoài giờ hành chính tại các cơ sở đào tạo sau khi tốt nghiệp được hưởng hỗ trợ với định mức khoán như cán bộ công chức của tỉnh” nhưng trình độ chuyên môn tự đào tạo phải gắn với vị trí việc làm và khi tốt nghiệp phải đảm bảo điều kiện và tiêu chuẩn quy định mới được hỗ trợ.

Cho tôi hỏi thêm như thế nào gọi là gắn với vị trí việc làm,  tôi nghĩ khi tôi được cơ quan tuyển dụng cho thi công chức vào biên chế là tôi đã đúng với vị trí việc làm của tôi rồi....nếu không đúng vị trí việc làm sở nội vụ cho thi vào biên chế làm gì ví dụ trình độ tôi là đại học khi được tuyển dụng tôi được vào biên chế làm công tác về cải cách hành chính hoặc TTHC ...lĩnh vực tư pháp.nội vụ...và đươc cơ quan cho đi học cao học quản lý hành chính công của học viện hành chính quốc giá như vậy có đúng với vị trí việc làm chưa?nếu Sở nội vụ nói không đúng với vị trí việc làm thì Quyết định số 37 ban hành sẽ không thu hút được ai về tỉnh làm cả và cũng không động viên được anh em  nào của tỉnh đã vào biên chế trong tỉnh đi học nâng cao trình độ cả. Do đó, mong trả lời cụ thể hơn như thế nào là đúng với vị trí việc làm?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

 

Sở Nội vụ trả lời tôi

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, do Bạn công tác được 3 năm nhưng vào công chức chính thức năm 2013.

Căn cứ vào Điều 3 Chương I của Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 13/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, về việc ban hành chính sách đào tạo và thu hút nhân tài thì bạn chưa đủ thâm niên công tác theo quy định. Nên không được nhận hỗ trợ đào tạo sau đại học.

Căn cứ theo Khoản 3 điều 5 Chương II của Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 13/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, về việc ban hành chính sách đào tạo và thu hút nhân tài có nêu rõ “ Nếu cán bộ công chức của tỉnh tự tham gia đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ sau đại học ngoài giờ hành chính tại các cơ sở đào tạo sau khi tốt nghiệp được hưởng hỗ trợ với định mức khoán như cán bộ công chức của tỉnh” nhưng trình độ chuyên môn tự đào tạo phải gắn với vị trí việc làm và khi tốt nghiệp phải đảm bảo điều kiện và tiêu chuẩn quy định mới được hỗ trợ.

Cho tôi hỏi thêm như thế nào gọi là gắn với vị trí việc làm,  tôi nghĩ khi tôi được cơ quan tuyển dụng cho thi công chức vào biên chế là tôi đã đúng với vị trí việc làm của tôi rồi....nếu không đúng vị trí việc làm sở nội vụ cho thi vào biên chế làm gì ví dụ trình độ tôi là đại học khi được tuyển dụng tôi được vào biên chế làm công tác về cải cách hành chính hoặc TTHC ...lĩnh vực tư pháp.nội vụ...và đươc cơ quan cho đi học cao học quản lý hành chính công của học viện hành chính quốc giá như vậy có đúng với vị trí việc làm chưa?nếu Sở nội vụ nói không đúng với vị trí việc làm thì Quyết định số 37 ban hành sẽ không thu hút được ai về tỉnh làm cả và cũng không động viên được anh em  nào của tỉnh đã vào biên chế trong tỉnh đi học nâng cao trình độ cả. Do đó, mong trả lời cụ thể hơn như thế nào là đúng với vị trí việc làm?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: