(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sở Nội Vụ-Tây Ninh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email: a@tayninh.gov.vn     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/06/2014 - 11 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 05/06/2014 - 14 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi công tác từ ngày 01/5/2011 đến nay là hơn 3 năm vào công chức chính thức là tháng 5/2013 đóng bảo hiểm từ ngày 1/5/2011 đến nay. Qua 3 năm công tác tôi điều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2011, 2012 được Lao động tiên tiến, 2013 tôi được chiến sĩ thi đua cơ sở. Cho tôi hỏi hiện nay tôi đã thi đậu cao học Quản lý hành chính công của Trường học việc hành chính Quốc gia, như vậy nếu cơ quan tôi gửi đề nghị qua Sở nội vụ tôi có được hưỡng tiền thu hút 50 triệu theo quyết định số 37 của UBND tỉnh hay không?có được cở đi học hay không?Xin cơ quan trả lời 2 câu hỏi cửa tôi.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 05/06/2014 - 15 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, do Bạn công tác được 3 năm nhưng vào công chức chính thức năm 2013.

Căn cứ vào Điều 3 Chương I của Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 13/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, về việc ban hành chính sách đào tạo và thu hút nhân tài thì bạn chưa đủ thâm niên công tác theo quy định. Nên không được nhận hỗ trợ đào tạo sau đại học.

Căn cứ theo Khoản 3 điều 5 Chương II của Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 13/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, về việc ban hành chính sách đào tạo và thu hút nhân tài có nêu rõ “ Nếu cán bộ công chức của tỉnh tự tham gia đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ sau đại học ngoài giờ hành chính tại các cơ sở đào tạo sau khi tốt nghiệp được hưởng hỗ trợ với định mức khoán như cán bộ công chức của tỉnh” nhưng trình độ chuyên môn tự đào tạo phải gắn với vị trí việc làm và khi tốt nghiệp phải đảm bảo điều kiện và tiêu chuẩn quy định mới được hỗ trợ.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng Đào tạo bồi dưỡng - Sở Nội vụ 066.3839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sở Nội Vụ-Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Tôi công tác từ ngày 01/5/2011 đến nay là hơn 3 năm vào công chức chính thức là tháng 5/2013 đóng bảo hiểm từ ngày 1/5/2011 đến nay. Qua 3 năm công tác tôi điều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2011, 2012 được Lao động tiên tiến, 2013 tôi được chiến sĩ thi đua cơ sở. Cho tôi hỏi hiện nay tôi đã thi đậu cao học Quản lý hành chính công của Trường học việc hành chính Quốc gia, như vậy nếu cơ quan tôi gửi đề nghị qua Sở nội vụ tôi có được hưỡng tiền thu hút 50 triệu theo quyết định số 37 của UBND tỉnh hay không?có được cở đi học hay không?Xin cơ quan trả lời 2 câu hỏi cửa tôi.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi công tác từ ngày 01/5/2011 đến nay là hơn 3 năm vào công chức chính thức là tháng 5/2013 đóng bảo hiểm từ ngày 1/5/2011 đến nay. Qua 3 năm công tác tôi điều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2011, 2012 được Lao động tiên tiến, 2013 tôi được chiến sĩ thi đua cơ sở. Cho tôi hỏi hiện nay tôi đã thi đậu cao học Quản lý hành chính công của Trường học việc hành chính Quốc gia, như vậy nếu cơ quan tôi gửi đề nghị qua Sở nội vụ tôi có được hưỡng tiền thu hút 50 triệu theo quyết định số 37 của UBND tỉnh hay không?có được cở đi học hay không?Xin cơ quan trả lời 2 câu hỏi cửa tôi.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: