(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: San lấp mặt bằng trên đất trồng lúa
Người hỏi : Văn Trường     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Hiệp Tân Hoà Thành
Ngày hỏi: 25/02/2019 - 09 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 25/02/2019 - 10 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi ở khu vực dốc Hiệp Trường, có thấy khu đất trồng lúa kế bên quán bò Năm Sánh mặt tiền quốc lộ 22b đã san lấp đất mặt bằng trên đất lúa.

Mong cơ quan chức năng kiểm tra lại quy hoạch đất lúa có được san lấp khi chưa được Hội đồng nhân dân thông qua không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 06/03/2019 - 09 Giờ 14 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ghi nhận ý kiến phản ảnh này; UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường kiểm tra, rà soát lại quy hoạch và có biện pháp xử lý (nếu vi phạm) theo quy định của pháp luật về đất đai.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: San lấp mặt bằng trên đất trồng lúa
 Nội dung câu hỏi:

Tôi ở khu vực dốc Hiệp Trường, có thấy khu đất trồng lúa kế bên quán bò Năm Sánh mặt tiền quốc lộ 22b đã san lấp đất mặt bằng trên đất lúa.

Mong cơ quan chức năng kiểm tra lại quy hoạch đất lúa có được san lấp khi chưa được Hội đồng nhân dân thông qua không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi ở khu vực dốc Hiệp Trường, có thấy khu đất trồng lúa kế bên quán bò Năm Sánh mặt tiền quốc lộ 22b đã san lấp đất mặt bằng trên đất lúa.

Mong cơ quan chức năng kiểm tra lại quy hoạch đất lúa có được san lấp khi chưa được Hội đồng nhân dân thông qua không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: