(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Lấn chiếm lòng đường Quốc lộ 22B Khu vực Văn phòng Khu phố Thanh Bình B, thị trấn Gò Dầu
Người hỏi : Tập thể người dân Khu phố Thanh Bình B, thị trấn G     Số điện thoại: không     Email: không     Địa chỉ: Khu phố Thanh Bình B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu
Ngày hỏi: 19/02/2019 - 07 Giờ 22 phút     Ngày chuyển: 19/02/2019 - 15 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

Trước đây, tập thể người dân khu phố Thanh Bình B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu đã kêu cứu vì quốc lộ 22b đoạn trước Văn phòng Khu phố Thanh Bình B bị lấn chiếm gây mất an toàn giao thông. 

Cơ quan chức năng của huyện đã phúc đáp, hồi âm nhưng cũng chỉ trả lời qua loa, không xử lý triệt để trong khi khu vực này hàng ngày Lãnh đạo huyện, thị trấn đi ngang mà không thấy xử lý.

Ngày 22/01/2019, chúng tôi có gửi ý kiến mà đến nay đã 1 tháng không thấy đơn vị nào xử lý triệt để.

https://www.upsieutoc.com/image/G96BLb
https://www.upsieutoc.com/image/G96kUL

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 21/02/2019 - 09 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Gò Dầu trả lời ông (bà) như sau:

Qua ý kiến phản ánh, UBND huyện đã yêu cầu Chủ tịch UBND thị trấn Gò Dầu trực tiếp kiểm tra, giải quyết nội dung trên.

Ngày 28/02/2019 UBND thị trấn Gò Dầu làm việc với bà Trương Thị Dạ Thảo, sinh năm 1979, địa chỉ thường trú: Ô6/120, khu phố Thanh Bình B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Nội dung làm việc như sau:

UBND thị trấn Gò Dầu yêu cầu bà Thảo buôn bán, trưng bày hàng hóa không được lấn chiếm vĩa hè đường Xuyên Á và mặt tiền văn phòng khu phố Thanh Bình B. Quy định cụ thể vị trí và kích thước:

Ngang 2,4m X dài 7,0m= 16,8m2 cách mép trong mương thoát nước đường Xuyên Á 2,2m. Không được buôn bán hàng hóa che khuất biển báo giao thông và mặt tiền văn phòng khu phố Thanh Bình B (có kèm theo biên bản miêu tả vị trí).

Khi làm việc xong bà Thảo đã chấp hành trưng bày, buôn bán đúng vị trí nêu trên. UBND thị trấn Gò Dầu sẽ tiếp tục kiểm tra hàng ngày nếu bà Thảo thực hiện không đúng theo nội dung quy định trong biên bản ngày 28/2/2019 sẽ yêu cầu bà Thảo di dời hoàn toàn hàng hóa đi nơi khác.

Trên đây là kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của UBND huyện Gò Dầu xin trả lời để ông (bà) biết.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Lấn chiếm lòng đường Quốc lộ 22B Khu vực Văn phòng Khu phố Thanh Bình B, thị trấn Gò Dầu
 Nội dung câu hỏi:

Trước đây, tập thể người dân khu phố Thanh Bình B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu đã kêu cứu vì quốc lộ 22b đoạn trước Văn phòng Khu phố Thanh Bình B bị lấn chiếm gây mất an toàn giao thông. 

Cơ quan chức năng của huyện đã phúc đáp, hồi âm nhưng cũng chỉ trả lời qua loa, không xử lý triệt để trong khi khu vực này hàng ngày Lãnh đạo huyện, thị trấn đi ngang mà không thấy xử lý.

Ngày 22/01/2019, chúng tôi có gửi ý kiến mà đến nay đã 1 tháng không thấy đơn vị nào xử lý triệt để.

https://www.upsieutoc.com/image/G96BLb
https://www.upsieutoc.com/image/G96kUL
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Trước đây, tập thể người dân khu phố Thanh Bình B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu đã kêu cứu vì quốc lộ 22b đoạn trước Văn phòng Khu phố Thanh Bình B bị lấn chiếm gây mất an toàn giao thông. 

Cơ quan chức năng của huyện đã phúc đáp, hồi âm nhưng cũng chỉ trả lời qua loa, không xử lý triệt để trong khi khu vực này hàng ngày Lãnh đạo huyện, thị trấn đi ngang mà không thấy xử lý.

Ngày 22/01/2019, chúng tôi có gửi ý kiến mà đến nay đã 1 tháng không thấy đơn vị nào xử lý triệt để.

https://www.upsieutoc.com/image/G96BLb
https://www.upsieutoc.com/image/G96kUL
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: