(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bảo vệ cán bộ viên chức.
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0905133320     Email:      Địa chỉ: Hòa Thành
Ngày hỏi: 09/01/2019 - 23 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Việc câu hỏi phản ánh của người dân, tổ chức được thực hiện theo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh của UBND tỉnh. Đơn vị trả lời là cơ quan, đơn vị tiếp nhận và chịu trách nhiệm trả lời, có ý kiến phản hồi cho câu hỏi, thông tin phản ánh trên hệ thống hỏi đáp. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bảo vệ cán bộ viên chức.
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào.

Tôi là 1 công chức làm việc tại Hòa Thành. Hiện nay có 1 số đối tượng lợi dụng cổng thông tin hỏi đáp của tỉnh Tây Ninh để bôi nhọ, nói xấu, đưa thông tin sai sự thật về cá nhân tôi và đơn vị nơi tôi đang làm việc. Vậy tôi muốn yêu cầu công an các cấp có hướng xử lý những cá nhân có những hành động vi phạm pháp luật thì liên hệ tại đâu và trình tự như thế nào.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào.

Tôi là 1 công chức làm việc tại Hòa Thành. Hiện nay có 1 số đối tượng lợi dụng cổng thông tin hỏi đáp của tỉnh Tây Ninh để bôi nhọ, nói xấu, đưa thông tin sai sự thật về cá nhân tôi và đơn vị nơi tôi đang làm việc. Vậy tôi muốn yêu cầu công an các cấp có hướng xử lý những cá nhân có những hành động vi phạm pháp luật thì liên hệ tại đâu và trình tự như thế nào.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: