(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Mất giấy chứng minh thư nhân dân
Người hỏi : Nguyễn Lợi     Số điện thoại:      Email: diemhuynhcali@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/01/2019 - 15 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 10/01/2019 - 13 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Vào sáng ngày 7-1-2019 tôi đi làm tại công ty in ly nhựa Hoàn Cầu thì bị rơi mất cái bóp, trong đó có CMND, tôi muốn hỏi là làm lại CMND tại TP. HCM luôn được ko, hay phải về tây Ninh để làm lại. Vì tôi ko thường xuyên về Tây Ninh được.

Cảm ơn


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Mất giấy chứng minh thư nhân dân
 Nội dung câu hỏi:

Vào sáng ngày 7-1-2019 tôi đi làm tại công ty in ly nhựa Hoàn Cầu thì bị rơi mất cái bóp, trong đó có CMND, tôi muốn hỏi là làm lại CMND tại TP. HCM luôn được ko, hay phải về tây Ninh để làm lại. Vì tôi ko thường xuyên về Tây Ninh được.

Cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Vào sáng ngày 7-1-2019 tôi đi làm tại công ty in ly nhựa Hoàn Cầu thì bị rơi mất cái bóp, trong đó có CMND, tôi muốn hỏi là làm lại CMND tại TP. HCM luôn được ko, hay phải về tây Ninh để làm lại. Vì tôi ko thường xuyên về Tây Ninh được.

Cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: