(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin bản đồ quy hoạch chi tiết- mới nhất 2 phường Ninh Sơn và Ninh Thạnh
Người hỏi : tập thể     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/01/2019 - 15 Giờ 59 phút     Ngày chuyển: 10/01/2019 - 13 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính nhờ cơ quan chức năng đăng bản đồ chi tiết 2 phường 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 11/01/2019 - 09 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố đề nghị bạn vui lòng truy cập Cổng thông tin điện tử Thành phố để xem chi tiết.

Địa chỉ truy cập: https://thanhpho.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/DispForm.aspx?ID=69&PageIndex=2&CategoryId=Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o&InitialTabId=Ribbon.Read


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin bản đồ quy hoạch chi tiết- mới nhất 2 phường Ninh Sơn và Ninh Thạnh
 Nội dung câu hỏi:

Kính nhờ cơ quan chức năng đăng bản đồ chi tiết 2 phường 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính nhờ cơ quan chức năng đăng bản đồ chi tiết 2 phường 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: