(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: một người vì cái chung mà bị trù dập cuối năm mỗi khi đánh giá công chức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/12/2018 - 13 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi không rõ nội dung.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: một người vì cái chung mà bị trù dập cuối năm mỗi khi đánh giá công chức
 Nội dung câu hỏi:

một người vì cái chung mà bị trù dập cuối năm mỗi khi đánh giá công chức bởi vì tôi chạm đến lợi ích nhóm và lợi ích xỉ diễn của cơ quan nên mọi phản ánh của tôi đều bị mời họp trách móc, ai trả lương cho mà đi phản ánh chính cơ quan mình, có đảng uỷ có chủ nhà mà không báo đi nói cho người ngoài biết làm gì, có gì nói lãnh đạo để gủi công văn góp ý nhưng nói xong soạn văn bản xong ngâm ý kiến của tôi ở trên bàn đến hết năm....tôi xin hỏi phản ánh là mọi công dân kể cả người làm trong cơ quan nhà nước với tư cách là một công dân hoặc một cá nhân muốn phản ánh trên cổng thông tin điện tử hoặc qua địa chỉ đường đây nóng của ubnd tỉnh về tthc về cách làm việc quan liêu của chính cơ quan mình có bị xem làm phản ánh vược cấp không? chứ mõi lần nói đungs sự thật là tập thể ubnd cả đảng uỷ lại nhắc nhở họp hành họ tự cho tôi phản ánh vượt cấp mà mong muốn xử lý kỷ luật tôi hoặc cuối năm họ đưa vụ việc này để đánh giá không hoàng thành nhiệm vụ, tôi xin trình bày sự việc vậy chỉ để hỏi là phản ánh kiến nghị là bất cứ cá nhân người công chức nào cũng đều có quyền nói lên sự thật tại các cơ quan cao hơn đúng không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

một người vì cái chung mà bị trù dập cuối năm mỗi khi đánh giá công chức bởi vì tôi chạm đến lợi ích nhóm và lợi ích xỉ diễn của cơ quan nên mọi phản ánh của tôi đều bị mời họp trách móc, ai trả lương cho mà đi phản ánh chính cơ quan mình, có đảng uỷ có chủ nhà mà không báo đi nói cho người ngoài biết làm gì, có gì nói lãnh đạo để gủi công văn góp ý nhưng nói xong soạn văn bản xong ngâm ý kiến của tôi ở trên bàn đến hết năm....tôi xin hỏi phản ánh là mọi công dân kể cả người làm trong cơ quan nhà nước với tư cách là một công dân hoặc một cá nhân muốn phản ánh trên cổng thông tin điện tử hoặc qua địa chỉ đường đây nóng của ubnd tỉnh về tthc về cách làm việc quan liêu của chính cơ quan mình có bị xem làm phản ánh vược cấp không? chứ mõi lần nói đungs sự thật là tập thể ubnd cả đảng uỷ lại nhắc nhở họp hành họ tự cho tôi phản ánh vượt cấp mà mong muốn xử lý kỷ luật tôi hoặc cuối năm họ đưa vụ việc này để đánh giá không hoàng thành nhiệm vụ, tôi xin trình bày sự việc vậy chỉ để hỏi là phản ánh kiến nghị là bất cứ cá nhân người công chức nào cũng đều có quyền nói lên sự thật tại các cơ quan cao hơn đúng không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: