(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi công chức năm 2018
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 20/12/2018 - 18 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 24/12/2018 - 07 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ

Khi nào có quyết định trúng tuyển công chức năm 2018 ah.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 28/12/2018 - 10 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Nội dung câu hỏi đã được trả lời trên cổng thông tin điện tử của Sở (sonoivu.tayninh.gov.vn)

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi công chức năm 2018
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ

Khi nào có quyết định trúng tuyển công chức năm 2018 ah.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ

Khi nào có quyết định trúng tuyển công chức năm 2018 ah.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: