(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ
Người hỏi : Nam Giang     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Hòa Thành
Ngày hỏi: 21/12/2018 - 13 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 24/12/2018 - 07 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

Công chức, viên chức 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ, thì bị kỷ luật như thế nào?

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 28/12/2018 - 10 Giờ 34 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn, Sở Nội vụ trả lời câu hỏi của bạn như sau:

- Đối với công chức: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 58 Luật Cán bộ, công chức năm 2008: Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc.

- Đối với viên chức: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức:     

Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ thì  Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức.

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ
 Nội dung câu hỏi:

Công chức, viên chức 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ, thì bị kỷ luật như thế nào?

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Công chức, viên chức 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ, thì bị kỷ luật như thế nào?

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: