(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút
Người hỏi : Nhân viên kỹ thuật     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 20/11/2018 - 12 Giờ 12 phút     Ngày chuyển: 20/11/2018 - 13 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Tại sao mục Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút trên cổng hỏi đáp trực tuyến? Kỹ thuật sửa gấp lỗi này.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông     
Thời gian trả lời: 26/11/2018 - 16 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Thông tin và Truyền thông trả lời nhu sau:

Cám ơn bạn!

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và sữa lỗi.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút
 Nội dung câu hỏi:

Tại sao mục Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút trên cổng hỏi đáp trực tuyến? Kỹ thuật sửa gấp lỗi này.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tại sao mục Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút trên cổng hỏi đáp trực tuyến? Kỹ thuật sửa gấp lỗi này.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: