(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tên đơn vị tiếp nhận câu hỏi
Người hỏi : Hiền     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 20/11/2018 - 10 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 20/11/2018 - 10 Giờ 14 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi thấy trên cổng hỏi đáp trực tuyến, chỉ có mục: Ngày chuyển, mà không có mục: đơn vị tiếp nhận và trả lời câu hỏi. Nên chúng tôi không biết đơn vị phân phối đã chuyển câu hỏi cho ai, đơn vị nào?

Cần thiết kế thêm mục :đơn vị tiếp nhận và trả lời


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông     
Thời gian trả lời: 26/11/2018 - 16 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sờ Thông tin và Truyền thông Trả lời như sau:

Chào bạn Hiền!

Khi câu hỏi được tiếp nhận thành công thì hệ thống có thông báo thời gian trả lời câu hỏi, sau khi có trả lời khi đó bạn sẽ thấy được đơn vị trả lời tại mục “DANH SÁCH CÁC CÂU HỎI ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI”.

Trân trọng,

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tên đơn vị tiếp nhận câu hỏi
 Nội dung câu hỏi:

Tôi thấy trên cổng hỏi đáp trực tuyến, chỉ có mục: Ngày chuyển, mà không có mục: đơn vị tiếp nhận và trả lời câu hỏi. Nên chúng tôi không biết đơn vị phân phối đã chuyển câu hỏi cho ai, đơn vị nào?

Cần thiết kế thêm mục :đơn vị tiếp nhận và trả lời

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi thấy trên cổng hỏi đáp trực tuyến, chỉ có mục: Ngày chuyển, mà không có mục: đơn vị tiếp nhận và trả lời câu hỏi. Nên chúng tôi không biết đơn vị phân phối đã chuyển câu hỏi cho ai, đơn vị nào?

Cần thiết kế thêm mục :đơn vị tiếp nhận và trả lời

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: