(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Muốn có tài liệu đầy đủ về thống kê
Người hỏi : Đức Phạm     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 20/11/2018 - 09 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 20/11/2018 - 09 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

Người dân cần có bộ tài liệu đầy đủ về các số liệu thống kê trên các lĩnh vực KT-VH-XH Tây Ninh.  Cục Thống kê có bộ tài liệu đó không? và có tặng miễn phí cho công dân được không? Nếu không có, thì rất đáng tiếc, vì người dân nông dân đâu thời gian lên mạng để vào google tìm hiểu.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thống kê Tình     
Thời gian trả lời: 20/11/2018 - 14 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Thông tin thống kê được công bố trên trang web của Cục Thống kê, bạn có thể vào trang Web của Cục Thống kê để tra cứu thông tin. Ngoài ra, số liệu được in ấn và phát hành trong cuốn Niên Giám Thống kê tỉnh hàng năm, với số lượng có hạn, và kinh phí in ấn khoảng 400.000 đ/cuốn; do đó không đủ nguồn kinh phí tặng miễn phí cho mọi công dân khi có nhu cầu. Do đó, để có thông tin kịp thời, tiện lợi, bạn nên tra cứu số liệu trên trang Web của Cục Thống kê hoặc có thể liên hệ trực tiếp với Cục Thống kê để được cung cấp thông tin.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Muốn có tài liệu đầy đủ về thống kê
 Nội dung câu hỏi:

Người dân cần có bộ tài liệu đầy đủ về các số liệu thống kê trên các lĩnh vực KT-VH-XH Tây Ninh.  Cục Thống kê có bộ tài liệu đó không? và có tặng miễn phí cho công dân được không? Nếu không có, thì rất đáng tiếc, vì người dân nông dân đâu thời gian lên mạng để vào google tìm hiểu.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Người dân cần có bộ tài liệu đầy đủ về các số liệu thống kê trên các lĩnh vực KT-VH-XH Tây Ninh.  Cục Thống kê có bộ tài liệu đó không? và có tặng miễn phí cho công dân được không? Nếu không có, thì rất đáng tiếc, vì người dân nông dân đâu thời gian lên mạng để vào google tìm hiểu.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: