(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Danh sách đơn vị trả lời hỏi đáp
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 15/11/2018 - 21 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 16/11/2018 - 08 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

Tại sao trên Cổng hỏi đáp trực tuyến chỉ có bấy nhiêu đơn vị, mà không mở rộng nhiều hơn?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông     
Thời gian trả lời: 20/11/2018 - 15 Giờ 01 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Thông tin và Truyền thông trả lời như sau:

Việc quyết định các đơn vị tham gia tiếp nhận và trả lời trên Trang hỏi đáp trực tuyến tỉnh do UBND tỉnh quy định và đã đáp ứng được nhu cầu của người dân/doanh nghiệp khi cần trao đổi hỏi đáp. Nếu bạn thấy còn thiếu hoặc cần bổ sung thêm đơn vị, bạn có thể liên hệ số điện thoại 0276.3811.778 để bộ phận quản trị Sở ghi nhận và sẽ tham mưu UBND tỉnh tiến hành cập nhật thêm.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Danh sách đơn vị trả lời hỏi đáp
 Nội dung câu hỏi:

Tại sao trên Cổng hỏi đáp trực tuyến chỉ có bấy nhiêu đơn vị, mà không mở rộng nhiều hơn?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tại sao trên Cổng hỏi đáp trực tuyến chỉ có bấy nhiêu đơn vị, mà không mở rộng nhiều hơn?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: