(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: UBND huyện Châu Thành
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/11/2018 - 19 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 16/11/2018 - 08 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

cổng thông tin điện tử là để đóng góp cho tồ chức, cá nhân trong các đơn vị hành chính nhà nước để làm việc tốt hơn, nếu UBND huyện CT quan tâm đến tiêu chí này thì không cần phải biết đến người đặt câu hỏi, địa chỉ người hỏi, mà UBND huyện có thể tự xác minh xem công chức TBXH xã hảo đước có xác nhậndanh học sinh thuộc hộ nghèo cho học sinh để được hưởng chế độ học tập theo quyết định 73/2016 củ UBND tỉnh Tây Ninh theo quy định hay không? ccTBXH Lê Thị Hồng Ngọc không xác nhận theo phạm vị trách nhiệm mà công chức phải thực hiện mà yêu cầu đơn vị không có chức năng xác nhận (trường học)phải cung cấp văn bản mà trách nhiệm công chức đó phải nắm để xác nhận! Kiến nghị UBND huyện CT cung cấp quyết định số 73/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh cho CC Ngọc để cc xác nhận cho các trường hợp sau này. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 23/11/2018 - 14 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chúng tôi đề nghị quý ông/bà nêu rõ tên, địa chỉ để tránh trường hợp nặc danh, tạo thông tin giả, vì lợi ích nhóm, cá nhân. Câu hỏi quy ông/bà UBND huyện đã chỉ đạo  xã tham mưu, kiểm tra trả lời. Tuy nhiên do thời gian trên cổng thông tin để chúng tôi trả lời la quá ngắn, sau khi có Công Văn phúc đáp UBND xã UBND huyện có hướng cỉ đạo thông tin đến quý ông/bà ( kèm file)


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: UBND huyện Châu Thành
 Nội dung câu hỏi:

cổng thông tin điện tử là để đóng góp cho tồ chức, cá nhân trong các đơn vị hành chính nhà nước để làm việc tốt hơn, nếu UBND huyện CT quan tâm đến tiêu chí này thì không cần phải biết đến người đặt câu hỏi, địa chỉ người hỏi, mà UBND huyện có thể tự xác minh xem công chức TBXH xã hảo đước có xác nhậndanh học sinh thuộc hộ nghèo cho học sinh để được hưởng chế độ học tập theo quyết định 73/2016 củ UBND tỉnh Tây Ninh theo quy định hay không? ccTBXH Lê Thị Hồng Ngọc không xác nhận theo phạm vị trách nhiệm mà công chức phải thực hiện mà yêu cầu đơn vị không có chức năng xác nhận (trường học)phải cung cấp văn bản mà trách nhiệm công chức đó phải nắm để xác nhận! Kiến nghị UBND huyện CT cung cấp quyết định số 73/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh cho CC Ngọc để cc xác nhận cho các trường hợp sau này. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cổng thông tin điện tử là để đóng góp cho tồ chức, cá nhân trong các đơn vị hành chính nhà nước để làm việc tốt hơn, nếu UBND huyện CT quan tâm đến tiêu chí này thì không cần phải biết đến người đặt câu hỏi, địa chỉ người hỏi, mà UBND huyện có thể tự xác minh xem công chức TBXH xã hảo đước có xác nhậndanh học sinh thuộc hộ nghèo cho học sinh để được hưởng chế độ học tập theo quyết định 73/2016 củ UBND tỉnh Tây Ninh theo quy định hay không? ccTBXH Lê Thị Hồng Ngọc không xác nhận theo phạm vị trách nhiệm mà công chức phải thực hiện mà yêu cầu đơn vị không có chức năng xác nhận (trường học)phải cung cấp văn bản mà trách nhiệm công chức đó phải nắm để xác nhận! Kiến nghị UBND huyện CT cung cấp quyết định số 73/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh cho CC Ngọc để cc xác nhận cho các trường hợp sau này. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: