(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: niêm yết tthc
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 02/11/2018 - 16 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 05/11/2018 - 14 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

trách nhiệm công khai niêm yết tthc theo trả lời là công chức văn phòng phụ trách kiểm soát tthc nhưng các tthc thường gửi cho công chức chuyên môn, tthc chỉ có công chức chuyên môn biết quy trình tthc đó là đang có hiệu lực hay không, trách nhiệm công khai là của văn phòng nhưng các công chức chuyên môn không cung cấp kịp thời tthc hoặc tthc khó tiếp cận trên các trang điện tử thì làm sao công chức niêm yết. 

ý kiến thứ hai, đề nghị ubnd tỉnh nhanh chóng gửi cho ubnd xã ngay tthc quy trình thuộc cấp xã đang có hiệu lực?. việc phần mềm một cửa đến thời điểm 17h ngày 31/10/2018 vẫn chưa cập nhật tthc mới như tài nguyên môi trường, tbxh, các tthc phân quyền cho cấp xã giải quyết... yêu cầu tiếp nhận nhập vào phần mềm nhưng phần mềm một cửa tthc đã cũ lấy gì công chức nhập máy đúng theo quy định một cửa?. 

tthc khó lấy khó niêm yết và phần mềm một cửa đa số tthc đã củ vậy chấm điểm cchc năm 2018 các nội dung này như chậm công khai tthc niêm yết chưa đầy đủ? nhập máy không đủ số lượng tthc đã tiếp nhận... các xã có bị trừ điểm không, đề nghị nếu không thì cũng chỉ đạo bằng văn bản cho các phòng nội vụ không trừ điểm phần này vì khách quan đó là do các sở ban ngành tỉnh chậm thực hiện, công khai khó tiếp cận... nếu trừ thì các sở ban ngành phải bị trừ, chứ không phải cấp xã. có vài ý kiến đề nghị đọc kỹ câu hỏi trả lời đúng ý kiến hỏi


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân Tỉnh     
Thời gian trả lời: 06/11/2018 - 14 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn ông/bà đã có câu hỏi. Câu hỏi của ông/bà được trả lời như sau: Theo quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày  13 /9/2018 của UBND tỉnh thì trách nhiệm công khai niêm yết tthc cấp xã tại bộ phận một cửa và nhiệm vụ kiểm soát TTHC là trách nhiệm của Công chức văn phòng thống kê, công chức Văn phòng Thống kê phải có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các công chức chuyên môn khác để tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện toàn bộ nội dung này. Trường hợp công chức chuyên môn không phối hợp thực hiện thì lãnh đạo UBND xã chỉ đạo thực hiện.

Việc lấy TTHC để niêm yết công khai đề nghị ông/bà truy cập tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ để lấy về niêm yết công khai. Việc cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện cập nhật đầy đủ vào phần mềm một cửa điện tử tại Công văn số 2543/UBND-KSTT ngày 16/10/2018 về Công bố quy trình nội bộ và quy trình điện tử của TTHC trên địa bàn tỉnh. Việc chấm chỉ số CCHC hiện nay tỉnh mới chấm chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện. Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: niêm yết tthc
 Nội dung câu hỏi:

trách nhiệm công khai niêm yết tthc theo trả lời là công chức văn phòng phụ trách kiểm soát tthc nhưng các tthc thường gửi cho công chức chuyên môn, tthc chỉ có công chức chuyên môn biết quy trình tthc đó là đang có hiệu lực hay không, trách nhiệm công khai là của văn phòng nhưng các công chức chuyên môn không cung cấp kịp thời tthc hoặc tthc khó tiếp cận trên các trang điện tử thì làm sao công chức niêm yết. 

ý kiến thứ hai, đề nghị ubnd tỉnh nhanh chóng gửi cho ubnd xã ngay tthc quy trình thuộc cấp xã đang có hiệu lực?. việc phần mềm một cửa đến thời điểm 17h ngày 31/10/2018 vẫn chưa cập nhật tthc mới như tài nguyên môi trường, tbxh, các tthc phân quyền cho cấp xã giải quyết... yêu cầu tiếp nhận nhập vào phần mềm nhưng phần mềm một cửa tthc đã cũ lấy gì công chức nhập máy đúng theo quy định một cửa?. 

tthc khó lấy khó niêm yết và phần mềm một cửa đa số tthc đã củ vậy chấm điểm cchc năm 2018 các nội dung này như chậm công khai tthc niêm yết chưa đầy đủ? nhập máy không đủ số lượng tthc đã tiếp nhận... các xã có bị trừ điểm không, đề nghị nếu không thì cũng chỉ đạo bằng văn bản cho các phòng nội vụ không trừ điểm phần này vì khách quan đó là do các sở ban ngành tỉnh chậm thực hiện, công khai khó tiếp cận... nếu trừ thì các sở ban ngành phải bị trừ, chứ không phải cấp xã. có vài ý kiến đề nghị đọc kỹ câu hỏi trả lời đúng ý kiến hỏi

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

trách nhiệm công khai niêm yết tthc theo trả lời là công chức văn phòng phụ trách kiểm soát tthc nhưng các tthc thường gửi cho công chức chuyên môn, tthc chỉ có công chức chuyên môn biết quy trình tthc đó là đang có hiệu lực hay không, trách nhiệm công khai là của văn phòng nhưng các công chức chuyên môn không cung cấp kịp thời tthc hoặc tthc khó tiếp cận trên các trang điện tử thì làm sao công chức niêm yết. 

ý kiến thứ hai, đề nghị ubnd tỉnh nhanh chóng gửi cho ubnd xã ngay tthc quy trình thuộc cấp xã đang có hiệu lực?. việc phần mềm một cửa đến thời điểm 17h ngày 31/10/2018 vẫn chưa cập nhật tthc mới như tài nguyên môi trường, tbxh, các tthc phân quyền cho cấp xã giải quyết... yêu cầu tiếp nhận nhập vào phần mềm nhưng phần mềm một cửa tthc đã cũ lấy gì công chức nhập máy đúng theo quy định một cửa?. 

tthc khó lấy khó niêm yết và phần mềm một cửa đa số tthc đã củ vậy chấm điểm cchc năm 2018 các nội dung này như chậm công khai tthc niêm yết chưa đầy đủ? nhập máy không đủ số lượng tthc đã tiếp nhận... các xã có bị trừ điểm không, đề nghị nếu không thì cũng chỉ đạo bằng văn bản cho các phòng nội vụ không trừ điểm phần này vì khách quan đó là do các sở ban ngành tỉnh chậm thực hiện, công khai khó tiếp cận... nếu trừ thì các sở ban ngành phải bị trừ, chứ không phải cấp xã. có vài ý kiến đề nghị đọc kỹ câu hỏi trả lời đúng ý kiến hỏi

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: