(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: công khai thủ tục hành chính
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/10/2018 - 12 Giờ 09 phút     Ngày chuyển: 12/10/2018 - 09 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

ubnd tỉnh tây ninh công khai thủ tục hành chính tai trang thutuchanhchinh.vn, các xã vào lấy chỉ thuận lợi lấy được bảng danh mục tthc nhưng nội dung từng tthc lại tìm từ thủ tục rất khó khăn, có tthc công khai danh mục lại trùng như danh mục nội vụ, danh mục tài nguyên môi trường thì chưa công khai trong khi tthc gủi về cấp xã, sự công khai thiếu chưa chuẩn do lỗi mấy tính nên khó tải về, gây khó khăn cho công chức người dân khai thác. vì vậy đề nghị ubnd tỉnh gủi toàn bộ danh mục tthc và nội dung từng tthc thuộc tất cả các tthc thuộc cấp xã để niêm yết cho người dân xem. 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân Tỉnh     
Thời gian trả lời: 12/10/2018 - 15 Giờ 25 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời: Trước hết, xin cám ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi.

Chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính có nôi dung cụ thể như sau:

“ Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này) có kết cấu và nội dung cụ thể như sau:

a) Kết cấu của quyết định gồm 02 phần: Quyết định và Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Danh mục thủ tục hành chính được sắp xếp lần lượt theo thứ tự thẩm quyền và lĩnh vực giải quyết.

c) Nội dung danh mục thủ tục hành chính bao gồm tên, thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính, căn cứ pháp lý và phí, lệ phí trong trường hợp được phân cấp hoặc ủy quyền quy định.”

          Đối với nội dung trong từng thủ tục hành chính như: trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, phí, lệ phí, căn cứ pháp lý ….Đề nghị ông/bà vào địa chỉ http://tthc.tayninh.gov.vn sao lưu các nội dung liên quan để niêm yết công khai theo đúng quy định tại Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP  khi đã được địa phương hoá từ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Trân trọng cảm ơn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: công khai thủ tục hành chính
 Nội dung câu hỏi:

ubnd tỉnh tây ninh công khai thủ tục hành chính tai trang thutuchanhchinh.vn, các xã vào lấy chỉ thuận lợi lấy được bảng danh mục tthc nhưng nội dung từng tthc lại tìm từ thủ tục rất khó khăn, có tthc công khai danh mục lại trùng như danh mục nội vụ, danh mục tài nguyên môi trường thì chưa công khai trong khi tthc gủi về cấp xã, sự công khai thiếu chưa chuẩn do lỗi mấy tính nên khó tải về, gây khó khăn cho công chức người dân khai thác. vì vậy đề nghị ubnd tỉnh gủi toàn bộ danh mục tthc và nội dung từng tthc thuộc tất cả các tthc thuộc cấp xã để niêm yết cho người dân xem. 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

ubnd tỉnh tây ninh công khai thủ tục hành chính tai trang thutuchanhchinh.vn, các xã vào lấy chỉ thuận lợi lấy được bảng danh mục tthc nhưng nội dung từng tthc lại tìm từ thủ tục rất khó khăn, có tthc công khai danh mục lại trùng như danh mục nội vụ, danh mục tài nguyên môi trường thì chưa công khai trong khi tthc gủi về cấp xã, sự công khai thiếu chưa chuẩn do lỗi mấy tính nên khó tải về, gây khó khăn cho công chức người dân khai thác. vì vậy đề nghị ubnd tỉnh gủi toàn bộ danh mục tthc và nội dung từng tthc thuộc tất cả các tthc thuộc cấp xã để niêm yết cho người dân xem. 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: